Muslim Attorney Center released statement call for peace and ending violence

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมแถลงการณ์ วันที่  22 กันยายน 2555

 

แถลงการณ์ต่อกรณีการก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เรียกร้องให้มีการแสวงหาทางออกร่วมกันของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม

 และประชาชน เพื่อยุติวงจรแห่งความรุนแรงด้วยแนวทางสันติวิธี  

 

ด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตาและทรงกรุณาปรานี
ขอความสันติ ความจำเริญจงประสบแด่ผู้รักความเป็นธรรม

 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลาประมาณเที่ยง มีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงร้านทองในย่านตลาดชุมชนตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จากนั้นคนร้ายได้กดชนวนระเบิดที่บรรจุในรถยนต์ เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก รวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สินที่ยังประเมินค่ามิได้ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น หวาดกลัวในความปลอดภัยที่จะดำรงชีวิตอย่างปกติ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมส่งกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

 

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเฉพาะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยยึดถือหลักเกณท์การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจึงขอแสดงถึงจุดยืนที่ชัดแจ้งต่อการไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาโดยไม่เลือกว่าจะเกิดความสูญเสียต่อบุคคลใด หรือกลุ่มใด ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ เพียงเพื่อต้องการให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้ก่อเหตุต้องการ  และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อทุกครอบครัวของผู้สูญเสีย  และผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  และต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาทุกเหตุการณ์   และขอเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุได้หยุดคิดพิจารณาถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงที่นำมาสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกาย รวมตลอดถึงความสูญเสียทางทั้งทรัพย์สิน มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจึงขอเรียกร้องให้รัฐแสวงหาทางออกโดยการสร้างกระบวนการในการเปิดพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด

 

ด้วยสลามและดุอาร์

——————————————————————————————————————————

 ข้อมูลเพิ่มเติม:  นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์  ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  Tel. 089-8731626     


TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง