HRLA calls for trial observation on “Triumph” Labour Unionist _charged_due to peaceful protest _23-24 Aug 12

2012_08_22_Press Release call for trial observation_Triumph International Labour Unionists (English version)

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน (HRLA)

เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2555

 

ใบแจ้งข่าว

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการพิจารณาคดี คดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ์

ในวันที่ 23-24 และ 28-30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 809 ศาลอาญา

 

               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาคดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ์ โดยการสืบพยานโจทก์จะมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2555และวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (ช่วงเช้า)  และการสืบพยานจำเลยจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 28-30 สิงหาคม 2555  ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 809 ณ .ศาล อาญา (รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ

ในคดีนี้ นางสาว บุญรอด สายวงศ์,นาย สุนทร บุญยอด และนางสาว จิตรา คชเดช ถูกพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ฟ้องเป็นจำเลยในฐาน ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดนั้นให้เลิกแล้วไม่เลิก (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85 ,215 และและ216 )

เนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นการชุมนุมของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง  เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างของคนงาน ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา

โดยในวันดังกล่าวมีการใช้เครื่องขยายเสียงระดับไกล หรือ LRAD กับผู้ชุมนุม หลังจากนั้นนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งได้ทำหนังสือประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งเรียกร้องขอให้ถอนหมายจับแกนนำผู้ชุมนุมโดยทันที รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย แต่ในที่สุดเจ้าพนักงานอัยการก็มีคำสั่งฟ้อง และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นกำลังจะเริ่มขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์                                                               086-785-6665

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน                                          02-6930682

 

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง