2012_02_21 you are invited to join the first court hearing_10 HRdefenders charged due to their protests against suppressive laws (Thai&English)

2012_02_20_ News alert_ you are invited to join the first court hearing_10 HRdefenders charged due to their protests against suppressive laws

2012_02_20_เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยขน_ใบแจ้งข่าวสืบพยานครั้งแรกคดีสนช (final)

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ 2550

ใบแจ้งข่าว

อัยการยื่นฟ้อง 10 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหตุปีนรัฐสภา

ต่อต้านการออกกฎหมายสมัยสนช.ที่มาจากรัฐประหาร ศาลพิจารณาคดีนัดแรกอัยการอ้างมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นพยานปากแรก

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจติดตามการสืบพยานครั้งแรก คดีพนักงานอัยการฟ้อง นายจอน อึ้งภากรณ์กับพวกรวม 10คน เป็นจำเลยกรณีปีนเข้าไปนั่งชุมนุมบริเวณหน้าห้องประชุมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อคัดค้านการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550เวลา 09.00 น. นี้ ณห้องพิจารณาคดี 801 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์(ฝ่ายพนักงานอัยการ) และจำเลยรวม 48 นัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป [1]โดยพนักงานอัยการโจทก์ นำพยานที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการรัฐประหารปี2549จำนวน 4 ปาก เข้าเบิกความต่อศาลเป็นกลุ่มแรก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ได้แก่ 1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน สนช. 2. นางสาวพจนีย์ ธนาวรานิช 3. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 4. นางเตือนใจ ดีเทศน์

ในวันสืบพยานครั้งแรกนี้จำเลยทั้งสิบจะยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตให้มีการพิจารณาคดีและสืบพยานลับหลังจำเลยเนื่องจากเป็นการสืบพยานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประกอบกับจำเลยทั้งสิบต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาและบางคนภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีได้ทุกนัดประกอบกับจำเลยทั้งสิบมีทนายความอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่ชักช้า ในวันดังกล่าวจำเลยทั้งสิบ

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์คดีทั้งภายในและจากต่างประเทศจะเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามมาตรา 63 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ได้คุ้มครองไว้ อีกทั้งยังเป็นการใช้สิทธิพลเมืองในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ 21 อีกด้วย คดี ดังกล่าวพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนายจอน อึ้งภากรณ์ กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลยต่อศาลอาญาในข้อหาบุกรุกรัฐสภา ยุยงให้ประชาชนล้มล้างกฎหมาย (กบฏ) และชุมนุมมั่วสุมเกิน 10 คนโดยเป็นแกนนำ(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 มาตรา 116(3) มาตรา 215 วรรคสามตามลำดับ) ศาลรับฟ้อง เป็นคดีหมายเลขดำที่อ.4383/2553 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จากสถานการณ์บ้านเมืองภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2549 มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา พิจารณาร่างกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างรีบเร่งและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่น พระราชบัญญัติความมั่นคง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เครือข่ายภาคประชาชนจึงได้ร่วมตัวกันใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเพื่อคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่และเรียกร้องการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยบริเวณหน้ารัฐสภาต่อมามีประชาชนจำนวนมากร่วมกันปีนเข้าไปภายในรัฐสภา เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน เนื่องจากประตูรัฐสภาถูกปิดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปในรัฐสภาได้ ประกอบกับไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือเจ้าหน้าที่รัฐสภาคนใดออกมารับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน นำมาสู่การถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลในคดีนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายนคร ชมพูชาติ ทนายความ 081-8473086 คุณจันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความ 083-9072032

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง