เปิดตัวหนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ 9 กพ. 2555_9.00-12.00 น.

เปิดตัวหนังสือ

รอยแผลบนดวงจันทร์

งานนิทรรศการ   “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

กับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

พฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์ 2555 งานนิทรรศการจัด ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

เวทีเสวนาจัด ณ  อาคาร 2   ชั้น 3   ห้อง 2302  ตึกคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

_____________________________________________________________________________________

กำหนดการ

9.00 -10.00                             เปิดงานนิทรรศการ และ ฉายวีดีโอเรื่องเล่าจากน้อง สัมภาษณ์ผู้เสียหาย และ

องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน

10.00 -12.30                           เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบนดวงจันทร์” และ   เวทีเสวนาเรื่อง

                                             “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมาย

ความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ  ณ  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากร

  • คุณปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และคุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  ตัวแทนทีมวิจัย
  • รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คุณวาสนา  เก้านพรัตน์  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ดำเนินรายการ   คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์  นักกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

หมายเหตุ :           งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง”   พร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการ    เปิดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง