2011_11_23_เปิดคำพิพากษาศาลปกครองคดีนศ.ยะลา ฟ้องกองทัพบกละเมิดสิทธิและทำร้ายร่างกายระหว่างการควบคุมตัว

คำพิพากษา คดี นศ ยะลา

เมื่อวันที่ 23 พย. 2554 ศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้กองทั​พบก แม้ทำงานภายใต้กอรมน. กองทัพบกต้นสังกัดต้องรับผิดจ่า​ยค่าเสียหายในมูลละเมิดต่อนักศึ​กษายะลาสองคนที่ฟ้องโดยจ่ายเงิน​จำนวน 250,000 บาทต่อคนกรณีควบคุมตัว 9 วันเกินอำนาจของกฎอัยการศึก และเชื่อว่าบาดแผลและบันทึกแพทย​์ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้อง (นักศึกษายะลา)ถูกทำร้ายร่างกาย​ระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าห​น้าที่ทหาร แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียง 5000 บาท ในรายที่มีบันทึกแพทย์ เป็นคดีแรกที่ศาลปกครองเข้ามามี​ส่วนในการถ่วงดุลการใช้อำนาจ        พิเ​ศษในสถานการณ์พิเศษในจชต มีประเด็นที่ต้องอุทธรณ์เนื่องจ​ากศาลปกครองฯ ยังไม่เห็นด้วยกับคำขอของผู้เสี​ยหายเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุ​ษย์ ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ การสูญเสียโอกาสทางสังคม

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง