เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้_ตอนที่ 36 สถานการณ์สิทธิ์มนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

http://www.civicwomen.com/?content=soundradio&soundradio_id=38

สัมภาษณ์ ผู้หญิงทำงานด้านสิทธิมนุษยชน

 

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง