ประชาสัมพันธ์ ค่ายเพื่อนใหม่ จัดโดย CrCF, WhyIWhy , Bungaraya supported by Canadafund สมัครด่วน

Subject: [ประชาสัมพันธ์]

ค่ายเพื่อนใหม่ จัดโดย CrCF, WhyIWhy , Bungaraya supported by Canadafund

หากเป็นคนหนึ่งที่ชอบประสบการณ์ใหม่ เพื่อนใหม่ๆ สนใจร่วมแบ่งปันและเรียนรู้การทำกิจกรรมในพื้นที่ อยากรู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนใหม่ เข้าใจสังคม เริ่มต้นได้ง่ายๆ …

เพียงส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพื่อนใหม่” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. เยาวชนอายุระหว่าง 16 -25 ปี

2. มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส

3. สนใจทำกิจกรรมและเปิดใจรับเพื่อนใหม่

4. สามารถเข้าร่วมค่ายได้ครบทั้ง 3 วัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

•ใบสมัครค่ายเพื่อนใหม่

แบบตอบรับผู้ปกครอง (สำหรับเยาวชนอายุ 16-19 ปี)

•ความเป็นมาของโครงการ หรือรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

กลุ่มบูหงารายา จ.ปัตตานี และโรงเรียน/สถาบันการศึกษาใกล้บ้าน

ช่องทางการส่งใบสมัคร อีเมล nan.whyiwhy@gmail.com แฟ็กซ์ 02-3191648

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่แนน 086-8247571 แบวา 085-8912022

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 2 ธันวาคม 2554

ใบสมัครเลขที่……………….

ใบสมัครค่ายเพื่อนใหม่ “Kem Rakan Baru”

10-12 ธันวาคม 2554 ณ หาดแก้ว รีสอร์ท ต.เชียงเกาะ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเราจ้ะ

๑)    ชื่อ – นามสกุล……………………………………………….      ชื่อเล่น……………………..

๒)    วันเดือนปีเกิด………………………………………………..      อายุ…………ปี

๓)    เพศ     ™ ชาย          ™ หญิง         ™ อื่นๆ……………………..

๔)    เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้……………………………………………………………………………………..

๕)    ที่อยู่ที่สามารถส่งจดหมายไปถึง…………………………………………………………………………………..

๖)     อีเมล………………………………………………        ……          Facebook/Twitter…………………………..…

๗)    อาหาร ™ มังสวิรัติ     ™ เจ            ™อิสลาม       ™ แพ้………..  ™ กินได้ทุกสิ่งอย่าง

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการทำกิจกรรม ก่อนที่เราจะเจอกัน พี่อยากทำความรู้จักกับน้องสักเล็กน้อย ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้ให้ทีนะ

๑)    น้องเคยทำกิจกรรมในพื้นที่ / ชุมชน / โรงเรียนตนเองหรือไม่ หากเคยทำ ได้ทำอะไรมาบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒)    กิจกรรม / งานอดิเรก / สิ่งที่น้องกำลังสนใจในช่วงนี้ คือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓)    น้องสนใจเข้าร่วม “ค่ายเพื่อนใหม่” เพราะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔)    หากมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ ในชุมชนของตนเอง น้องอยากจะทำกิจกรรมอะไร เพราะอะไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๕)    น้องทราบข่าว “ค่ายเพื่อนใหม่” จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

¨ โปสเตอร์ ซึ่งติดอยู่          …………………………………………………………………………………..

¨ รายการวิทยุ คลื่น          …………………………………………………………………………………..

¨ เว็บไซต์ (URL) ชื่อ          …………………………………………………………………………………..

¨ E-mail จาก           …………………………………………………………………………………..

¨ จากคำบอกเล่าของ          …………………………………………………………………………………..

¨ อื่น ๆ (โปรดระบุ)          …………………………………………………………………………………..

 

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ส่งใบสมัครได้ที่      อีเมล nan.whyiwhy@gmail.com แฟ็กซ์ 02-3191648

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่แนน 086-8247571, แบวา 085-8912022    Website http://www.deksiam.com

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2554

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง