2011_10_10_คดีแพ่ง สุไลมาน แนซา ศาลเลื่อนนัดไกล่เกลี่ย จำเลยไม่มาศาล แถลงศาลคู่ความยังหวังไกล่เกลี่ยกันได้

2011_10_10_ใบแจ้งข่าว_คดีแพ่งสุไลมาน เลื่อนนัดไกล่เกลี่ย จำเลยไม่มาศาล นัดใหม่ 14 พย (2)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ 10 ตุลาคม 2554
ใบแจ้งข่าว
เลื่อนนัดไกล่เกลี่ย จำเลยไม่มาศาล แถลงศาลคู่ความยังหวังไกล่เกลี่ยกันได้
คดีแพ่ง ญาติเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีนายสุไลมาน แนซา
เสียชีวิตในลักษณะแขวนคอระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่
นัดไกล่เกลี่ยใหม่วันที่14 พย. 2554

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ตามที่ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไกล่เกลี่ยคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.248/2554 ระหว่าง นายเจะแว แนซา ที่ 1 และ นางแมะแอเสาะ ซา ที่ 2 โจทก์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กระทรวงกลาโหม ที่ 2 และกองทัพบก ที่ 3 จำเลย ซึ่งโจทก์ทั้งสองเป็นบิดามารดาของนายสุไลมาน แนซา ได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารที่ควบคุมตัวนายสุไลมานไปคุมขังไว้ในห้องควบคุม ที่ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 และต่อมานายสุไลมานได้เสียชีวิตในคืนวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 โดยสภาพศพอยู่ในท่าแขวนคอด้วยผ้าขนหนูผูกกับกรงเหล็กดัดของหน้าต่างในห้องควบคุม จำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ศาลจังหวัดปัตตานีได้ไต่สวนพยานประกอบคำร้องของโจทก์ที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล(เดิมเรียกว่าขออนาถา) ในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 2,472,018 บาท ศาลมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทก์ พร้อมกับประทับฟ้องรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป และคู่ความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อประนีประนอมยอมความ ศาลจึงได้นัดไกล่เกลี่ยคดีในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.
แต่เมื่อถึงเวลานัดไกล่เกลี่ยดังกล่าว โจทก์ผู้ฟ้องและทนายไปศาล ปรากฏว่าสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 1 กระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 2 และกองทัพบก จำเลยที่ 3 ไม่ได้ส่งตัวแทนมาตามวันนัดหมาย อัยการขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การและศาลได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และแถลงคู่ความยังมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเพื่อประนีประนอมยอมความกันอยู่ศาลจึงมีคำสั่งให้กำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยใหม่เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. ศาลจังหวัดปัตตานี
ส่วนคดีไต่สวนการตายกรณีนายสุไลมาน แนซา คดีหมายเลขดำที่ ช.14/2553 ศาลได้ทำการไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้อง(พนักงานอัยการ)ไปแล้วหลายปาก ความคืบหน้าล่าสุดศาลจังหวัดปัตตานีได้ส่งสำนวนคดีไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อเรียกพยานประเด็นที่เป็นแพทย์ผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน จำนวน 2 ปาก มาไต่สวนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากพยานทั้งสองปากดังกล่าวได้ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพมหานคร หลังจากสืบพยานประเด็นทั้งสองปากนี้แล้ว ศาลอาญากรุงเทพใต้จะส่งสำนวนคดีกลับไปยังศาลจังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการไต่สวนพยานปากอื่น ๆ ต่อไปที่ศาลจังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้คดีไต่สวนการตายของนายสุไลมาน นายเจะแว แนซา บิดาของนายสุไลมานได้เข้าไปเป็นฝ่ายผู้คัดค้านในคดี เนื่องจากทางครอบครัวของนายสุไลมานยังไม่เชื่อว่านายสุไลมานจะทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตายเองตามที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารของ ศสฉ. ระบุสาเหตุการเสียชีวิต และยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเป็นอย่างมาก ว่าอาจมีการซ้อมทรมานนายสุไลมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพจนกระทั่งเป็นเหตุนำมาสู่การเสียชีวิตของนายสุไลมาน โดยครอบครัวของนายสุไลมานยังหวังว่าศาลจะทำการไต่สวนพยานหลักฐานอย่างละเอียดครบถ้วนและพิสูจน์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายสุไลมานได้ว่าฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆาตกรรม
ในขณะนี้ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ได้ประกาศปิดตัวลงโดยจะไม่มีการควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับและไม่เป็นศูนย์ซักถามตามอำนาจพรก.ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2554 อีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทรศัพท์ 02-693-4939

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง