คณะทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อ โซมาเลีย โดยองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ 3 จชต.

***  พี่น้องท่านใด ที่โอนเข้าบัญชี กรุณา แจ้งให้ทราบด้วย และพี่น้องท่านใดที่รวบรวมเงินบริจาค ท่านสามารถมอบให้แก่บุคคลที่ท่านรู้จักในนามขององค์กรเครือข่าย ได้ทุกองค์กร ครับผม

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง