You are invited to join Festival of Indigenous peoples in Thailand (Thai and English version), Chiangmai 7-9 Aug 2011

Pls download English program: Project document of IP Day Festival 2011 [editted 2 August]

“วิธีชีวิตสิทธิชนเผ่า” งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 2554

“พี่น้อง จงฟังในสิ่งที่เราพูดบรรพบุรุษของเราเคยเป็นเจ้าของดินแดนยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งแผ่ขยายจากที่ซึ่งดวงตะวันฉายแสงไปจนถึงที่ซึ่งดวงตะวันลับฟ้า” (เรด แจ๊คเก็ต หัวหน้าเผ่าเซเนก้า) *

คำกล่าวของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอเมริกาพอจะบอกให้เราได้ทราบว่าชนเผ่าพื้นเมือง คือกลุ่มคนที่อยู่ ณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมาก่อนการแบ่งเส้นเขตแดน แต่เหตุใดพวกเขาจึงต้องสงสัยว่าเป็นคนอื่นในสังคมเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นคนต่างด้าว ทั้งที่พวกเขาเหล่านี้ต่างดำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมบนผืนดินของพวกเขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพกาล

ในประเทศไทยมีชนเผ่าพื้นเมือง 36 เผ่า กระจายตัวอยู่ทั้งบนภูเขาสูงในภาคเหนือพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางและอีสาน ไล่ไปจนถึงริมทะเลทางภาคใต้แต่คนกลุ่มนี้กลับยังถูกบางส่วนของสังคมมองว่าไม่ใช่คนไทย แม้จะมีหลักฐานทางราชการชี้ชัดแต่ถึงจะมีหลักฐานหรือไม่พวกเขาก็เป็นเพียงแค่เสียงเล็ก ๆ ของสังคม

9 สิงหาคม วันชนเผ่าพื้นเมืองสากลของทุกปี เป็นวันที่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจะได้ส่งเสียงถึงการมีตัวตนผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ในงาน “มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยโดยอยู่บนหลักการพึ่งตนเองและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่พอเพียงรวมไปการสะท้อนให้เห็นถึงความลำบากของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลายๆด้าน

ในปี พ.ศ.2554 นี้ งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นสื่อสารประเด็นทาง”สิทธิวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง” ซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดดเด่นดีงาม สมควรแก่การรักษาสืบทอดและเผยแพร่ให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่อาศัยร่วมกับคนชนเผ่าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินไทย  มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่7-9 สิงหาคม 2554 โดยในงานจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย, นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ,การจัดฉายหนังสั้นประเด็นคนชนเผ่า และการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ

วันที่ 7 สิงหาคม 2554 พิธีเปิด งานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. –  21.00 น.

วันที่ 8 สิงหาคม  2554 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชนเผ่าตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น.

วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ร่วมเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ตั้งแต่เวลา9.00 น.-13.00 น.

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้เสียงเล็กๆ ของคนชนเผ่าได้บอกให้กับสังคมว่าพวกเราต่างเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดิน…

* บางส่วนจากปาฐกถาเรื่อง “ประเทศไทยกับทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก”สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน2550  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————————————-

ชม VDO Spot ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=gmLJj-ZE6Os

**** รบกวนทีมงานส่งต่อคนรู้จักเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์งานอีกทางหนึ่งครับ

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง