กำหนดการแถลงข่าว งาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ 25 กค. 13.00_มิวเซียมสยาม

กำหนดการแถลงข่าว งาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’
ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. สื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
• ฉายวีดีทัศน์/อ่านบทกวี
เวลา ๑๓.๓๐ น. แถลงข่าวงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ โดย…
คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คุณชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้ก่อตั้งสำนักหัวใจเดียวกัน
ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ และตัวแทนภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน ฯลฯ
เวลา ๑๓.๕๐ น. ตอบข้อซักถาม
เวลา ๑๔.๐๐ น. จบการแถลงข่าว

……………………………………..

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง