Art & Cultural Event: Our Hearts Beat at Once in the Deep South, Thailand _29-31 July 2011 at Museum SIAM (Thai and English program)

Pls download English program at Art and Cultural program_Deep South – One Heart_ 29-31 July 2011_MuseumSiam_bkk. _Eng program

Pls view the map at  http://museumsiam.com/visitor

แผนที่และการเข้าเยี่ยมชม ‘มิวเซียมสยาม’ http://museumsiam.com/visitor

กำหนดการงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’

‘มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี กวี ภาพ เพื่อชายแดนใต้’

จัดโดยสำนักหัวใจเดียวกัน www.our-heart.com

วันศุกร์ที่ ๒๙ –
อาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร กทม.

 

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๓.๐๐ น.            ลงทะเบียน / ชมบรรยากาศงาน / ภาพถ่ายและบทกวี / ลานกิจกรรม

๑๓.๓๐ น.            พิธีกรภาคสนามโดย ธีรนุช ยอดนุ่น & ทีมงานหัวใจเดียวกัน
กล่าวนำเข้าสู่งาน

‘พิธีเปิด’ อย่างเป็นทางการโดยผู้ร่วมงานทุกท่าน
ภายใต้แนวคิด

‘ปัญหาชายแดนใต้ไม่มีอัศวินม้าขาว’
ทุกคนต้องร่วมกันลงมือแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ

๑๓.๔๕ น.           ‘ปาฐกถาพิเศษ’ โดย…เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

นักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗

บุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี ๒๕๕๑ (Asian of the year 2007)

เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ (Public Service) ประจำปี ๒๕๕๒

ผู้ดำเนินโครงการ
‘ปลูกพืชสมุนไพร’ ส่งเสริมรายได้เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้

๑๕.๐๐ น.            เปิดตัวหนังสือ ‘รวมบทกวีและภาพถ่าย หัวใจเดียวกัน’ ๔ ศิลปินแห่งชาติ ๙ กวีซีไรต์

และกวี-นักเขียนกว่า ๔๐ ชีวิต ร่วมให้กำลังใจพี่น้องชายแดนใต้ผ่านบทกวีและภาพถ่าย

๑๕.๒๐ น.           อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

๑๕.๓๐ น.            การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้

ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ.ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๖.๓๐ น.            เวทีเสวนา ‘ย้อนความหลังฟังเรื่องเล่าดีๆ จากแดนใต้’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

๑.คุณภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

๒.คุณมะรอฟี ลอตันหยง คนทำงานด้านประชาสังคมชายแดนใต้

๓.ดร.พีระพันธ์ วิจิตรพันธุ์ นักธุรกิจ/เจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณา

๔.ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ (นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

๕.ตัวแทนบุคคล นักเขียน/ดารา ฯลฯ ที่เคยลงสัมผัสพื้นที่ชายแดนใต้

จอม เพชรประดับ : ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๗.๔๕ น.           ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

วสันต์ สิทธิเขตต์, ตุ๊ แครี่ออน-ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ และ เสนีย์ แช่มเดช
วาดภาพประกอบดนตรี

‘ปั่น’ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, โกไข่และนายสน, โฮป แฟมิลี่

๒๐.๓๐ น.           – จบงานวันแรก –

 วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐.๐๐ น.             ลงทะเบียน

ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้ / ลานกิจกรรม

๑๒.๐๐ น.            พักเที่ยง

๑๓.๐๐ น.            พิธีกรภาคสนามโดย ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โต โต้ คน ค้น ฅน)
กล่าวนำเข้าสู่งาน

๑๔.๐๐ น.            ละครเวที โดยกลุ่มละคร Utoplay

๑๔.๒๐ น.           อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

๑๔.๓๐ น.            เวทีเสวนา ‘CSR กับการช่วยเหลือเยาวชนชายแดนใต้’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

๑. คุณสุรนุช ธงศิลา ผู้จัดการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG)

๒.คุณสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

๓.ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๔.ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ / ตัวแทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธีรนุช ยอดนุ่น : ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๖.๐๐ น.             การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้

ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ.ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๘.๐๐ น.            ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

                              พบศิลปิน ชัย บลูส์, บางลำพู แบนด์ (Banglumpoo Band)

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว

๒๐.๓๐ น.           – จบงานวันที่สอง –

 วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐.๐๐ น.             ลงทะเบียน

ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้   /ลานกิจกรรม

๑๑.๐๐ น.             ศิลปะการแสดง (Performance Art)

                              จิตติมา ผลเสวก ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง ฯลฯ

๑๒.๐๐ น.            พักเที่ยง

๑๓.๐๐ น.            พิธีกรภาคสนาม ติชิลา พุทธสาระพันธ์&วิสูตร เพียรพัฒน์ กล่าวนำเข้าสู่งาน

๑๓.๓๐ น.            ละครเวทีโดยกลุ่มละคร Utoplay

๑๔.๐๐ น.            ทอล์คโชว์ ‘อุสมาน ลูกหยี’ เรื่องเล่าสุดมันส์จากชายแดนใต้

๑๔.๓๐ น.            อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

๑๔.๔๕ น.           เวทีเสวนา ‘ชายแดนใต้ : ภาพจริงที่อยากเห็น’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

๑. อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) อาจารย์ / นักวิชาการด้านมลายูศึกษา

                             ๒.คุณประยูรเดช คณานุรักษ์ รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

๓.คุณอาหมัด ตันหยงวารี ผู้นำชุมชน/เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส

๔.ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ และเยาวชนนอกพื้นที่

                              ๕.ตัวแทนนักวิชาการ / นักกิจกรรม ฯลฯ

ติชิลา พุทธสาระพันธ์: ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๖.๐๐ น.             การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๗.๐๐ น.            “บทสนทนาที่ไร้คำพูด” ละครใบ้โดย ‘คนหน้าขาว’ ไพฑูรย์ หลสกุล

๑๗.๓๐ น.           ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’

มินิคอนเสิร์ต พลพล พลกองเส็ง

                              อะคูสติกคอนเสิร์ต หงา คาราวาน’ สุรชัย จันทิมาธร และผองเพื่อน

๒๐.๓๐ น.           จบงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’

More information contact at:”Chumsak Nararatwong” <nara_chumsak@hotmail.com>,

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง