2011_07_19: Update Access to Justice on Iman Yapha Case_Civil case and Criminal case

2011_07_19_ใบแจ้งข่าว ทนายความยื่นฎีกาในคดีอาญากรณีอิหม่ามยะผา กาเซ็งและนัดไกล่เกลี่ยในคดีแพ่งใหม่ (final)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

เผยแพร่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

ใบแจ้งข่าว

ความคืบหน้า  คดีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง

คดีแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 คดีอาญา ภรรยาซึ่งเป็นโจทก์ได้ยื่นฎีกาขอให้กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ที่วินิจฉัยว่าคดีต้องฟ้องที่ศาลทหาร เกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องศาลทหารเองไม่ได้ ส่วนคดีที่ส่งไป ป.ป.ช. สอบสวนสามปีไม่ชี้มูล ไม่เป็นที่พึ่งของประชาชน

คดีแพ่ง ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เวลา 9.00  น.  บุตรธิดาของอิหม่ามยะผา  กาเซ็ง จะเดินทางมาศาลแพ่ง กรุงเทพฯ โจทก์ในคดีมาศาลตามวันนัดไกล่เกลี่ยของศาลแพ่งอีกครั้ง ในคดีหมายเลขดำที่ 1086/2552 เพื่อไกล่เกลี่ยกับผู้แทนของกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่นางนิม๊ะ
กาเซ็ง ภรรยา และบุตรหญิงชายรวม 4 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจากกรณีที่อิหม่ามยะผา กาเซ็ง ถูกควบคุม นำไปแถลงข่าว และถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต  หลังจากเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554  ญาติและจำเลยไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลแพ่ง   เพราะติดขัดในเรื่องคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้หน่วยงานของจำเลยประกาศหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือถึงหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงขอโทษครอบครัวอิหม่ามยะผา  ทั้งค่าเสียหายที่ฝ่ายจำเลยเสนอมาก็ค่อนข้างต่ำ

กรณีนายยะผา กาเซ็ง  ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต ศาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายยะผา กาเซ็ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  150  และมีคำสั่งแล้วเมื่อวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2551  ว่าผู้ตายคือ  นายยะผา กาเซ็ง  ตายที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 39  ตั้งอยู่ที่วัดสวนธรรม  หมู่ที่  2  ตำบลรือเสาะออก   อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  21 มีนาคม  2551  เนื่องจากผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกาย  ทำให้กระดูกซี่โครงหัก  ลมรั่วในช่องอกด้านขวา  ระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามหน้าที่

สำหรับคดีอาญา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   นางนิม๊ะ กาเซ็ง ภรรยาของอิหม่ามยะผา ซึ่งเป็นโจทก์ ฟ้องเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ที่ร่วมกันกระทำความผิดอาญาต่อนายยะผา  ได้ยื่นฎีกา  โดยนายปรีดา นาคผิว ในนามทนายความโครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายคดีนี้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้ดำเนินการยื่นคำขอรับรองฎีกาพร้อมกับฎีกา  ต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสหรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9  ซึ่งพิจารณาคดีหรือลงชื่อในคำพิพากษา ของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เซ็นชื่อรับรองฎีกา
เพื่อส่งฎีกาให้ศาลสูงสุดคือศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาต่อไป

รายละเอียดในคำขอรับรองฎีกาของโจทก์นั้นได้ขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ได้พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่ประทับรับฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 – 5 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร ศาลยุติธรรมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา คดีดังกล่าวต้องนำไปฟ้องร้องต่อศาลทหาร  ซึ่งโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของทั้งสองศาลดังกล่าว  ด้วยเห็นว่าอิหม่ามยะผา กาเซ็ง  ได้เสียชีวิตภายใต้การปฏิบัติการของทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่สนธิกำลังร่วมกันจับกุม  ควบคุมตัว  นำไปแถลงข่าว และเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำร้ายร่างกายจนอิหม่ามยะผาเสียชีวิต   จึงเป็นคดีอาญาในเรื่องเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ  เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพลเรือนร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ทหาร คดีย่อมอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ไม่ใช่ศาลทหาร  อีกทั้งหากกรณีคดีต้องฟ้องต่อศาลทหารนั้น ผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดีนี้ ก็ไม่สามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลทหารได้และไม่สามารถแต่งตั้งทนายความของตนเพื่อดำเนินคดีในศาลทหารได้ เนื่องจากมีกฎหมายเรื่องศาลทหารห้ามไว้  จึงเห็นว่าการการดำเนินคดีอาญาในศาลทหารยังทำให้ผู้เสียหายเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ    เนื่องจากตามพระธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 กำหนดให้อัยการทหารเท่านั้นเป็นโจทก์  ผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองหรือจะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้เลย

นอกจากนี้ คดีอาญาดังกล่าวเป็นเรื่องการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พนักงาน สอบสวน
สภ.รือเสาะได้ส่งสำนวนคดีไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2551 นับเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว แต่การสอบสวนของ ป.ป.ช. ก็ยังไม่แล้วเสร็จและไม่มีใครทราบความคืบหน้าใด ๆ   จึงไม่มีท่าทีว่าจะสามารถอำนวยความยุติธรรมต่ออิหม่ามยะผาผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้แต่อย่างไร จนกระทั่งนางนิม๊ะ กาเซ็ง ภรรยาของอิหม่ามยะผา ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง ดังกล่าวแล้วข้างต้น  ญาติและทนายความยังมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณาของศาลพลเรือน(ศาลยุติธรรม) ที่จะสามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเช่นนี้ได้ เนื่องจากผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือผู้เสียหายสามารถเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีได้ทุกขั้นตอนและต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา     เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมแม้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474

นายสุรศิษฎ์ เหลืองอรัญนภา  ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 081-9430859

นายรัษฎา มนูรัษฎา , นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02-6934939 ต่อ 301

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง