อินเตอร์เนชั่นแนล ไครซิสกรุ๊ป ได้แปลรายงานเรื่อง “Stalemate in Southern Thailand” เป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า “สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้”

Download here   B113 Stalemate in Southern Thailand THAI

เรียนทุกท่าน

อินเตอร์เนชั่นแนล ไครซิสกรุ๊ป ได้แปลรายงานเรื่อง “Stalemate in Southern Thailand” เป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า “สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้” เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางไครซิสกรุ๊ปยินดีที่จะให้ท่านเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้สนใจท่านอื่นๆ รายงานฉบับนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B113-stalemate-in-southern-thailand.aspx

อินเตอร์เนชั่นแนล ไครซิสกรุ๊ป

ตู้ ปณ 23 ปณศ. ยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120

http://www.crisisgroup.org

Dear all,

Please find attached the Thai translation of International Crisis Group’s briefing “Stalemate in Southern Thailand. The briefing is also available at http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B113-stalemate-in-southern-thailand.aspx. Please feel free to forward it to those who may be interested.

Best regards,

International Crisis Group

P.O. Box 23, Yannawa Post Office,

Bangkok 10120

http://www.crisisgroup.org

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง