South_Thailand: Pattani Court opens for Inquest trial of Sulaiman Naesa_death in custody_first hearing_25 April 2011(Thai version)

View Thai version: 2011_04_27_ใบแจ้งข่าว_ไต่สวนการตาย_สุไลมาน__แนซา_final- correction

View English version: 2011_04_24_News release_ Patani court opens inquest trial_Sulaiman Naesa-death in custody_final_Eng

แจ้งความคีบหน้าคดีไต่สวนการตายของนายสุไลมานแนซา

คดีหมายเลขดำที่ 14/2553 ศาลจังหวัดปัตตานี วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2554 ศาลนัดไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพ นายเจ๊ะแว แนซา บิดาของนายสุไลมาน แนซา ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเป็นผู้ร้องคัดค้านในคดี โดยยังไม่มีการไต่สวนพยานในวันที่ 25 เมษายน 2554   ศาลถามคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่า ผู้ตายเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานจริง แต่มีข้อโต้แย้งคัดค้านว่า ผู้ตายฆ่าตัวตายหรือถูกทำให้ตาย ผู้ร้อง (อัยการ)แถลงนำพยานเข้าไต่สวน 13 ปาก  ฝ่ายผูัร้องญาติผู้เสียชีวิตในฐานะเป็นผู้ร้องคัดค้าน  11 ปาก  ศาลจึงกำหนดวันนัดไต่สวน ไว้ 5 นัดแรก หากมีพยานเพิ่มเติมจึงจะกำหนดวันนัดให้ใหม่ วันนัดไต่ส่วนในครั้งหน้าคือวันที่ 17,19 สิงหาคม และ 20,21,27 กันยายน 2554

เผยแพร่วันที่ 24 เมษายน 2554
ใบแจ้งข่าว
ศาลนัดไต่สวนคำร้องคดีไต่สวนการตายของนายสุไลมาน แนซา
กรณีตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ โดยศพอยู่ในสภาพแขวนคอในห้องควบคุม
ที่ศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดปัตตานี นัดไต่สวนคำร้องคดีไต่สวนการตายของนายสุไลมาน แนซา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ช.14/2553 ที่พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน แนซา (ผู้ตาย) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 เพื่อให้ศาลทำการไต่สวนและทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายเท่าที่จะทราบได้ เนื่องจากความตายของนายสุไลมาน แนซา เป็นกรณีตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฎิบัติราชการตามหน้าที่
เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วที่สังคมยังคงสงสัยและเคลือบแคลงใจต่อสาเหตุการเสียชีวิตของนายลุไลมาน แนซา ผู้ถูกควบคุมตัวในศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ ค่ายอิงยุทธบริหาร ตำบลหนองจิก อำเภอบ่อทอง จังหวัดปัตตานี โดยในวันนัดไต่สวนดังกล่าวนายเจะแว แนซา บิดาของผู้เสียชีวิต เป็นผู้ยื่นคำร้องคัดค้านในคดีนี้ เนื่องจากไม่เชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของ นายสุไลมานจะมาจากการฆ่าตัวตาย จึงมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งทนายความเข้ามาซักถามพยานของผู้ร้อง และนำพยานอื่นเข้ามาไต่สวนในคดีด้วย โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมที่ได้มอบหมายให้ทนายความของทั้งสององค์กรเป็นทนายความให้แก่ผู้ร้องคัดค้าน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 นายสุไลมาน แนซา ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าควบคุมตัวขณะอยู่ที่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และถูกควบคุมต่อภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร รวมเป็นเวลา 8 วัน ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว มีหลายวันที่ญาติขอเข้าเยี่ยมนายสุไลมานแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เลย บางวันที่ญาติได้เข้าเยี่ยมแต่ก็ไม่สามารถที่จะเยี่ยมนายสุไลมานได้อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 หนึ่งวันก่อนที่นายสุไลมานจะเสียชีวิต ญาติที่ไปเยี่ยมแต่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้อย่างใกล้ชิด ได้สังเกตเห็นว่านายสุไลมานมีอาการผิดปกติหลายประการเช่น มีท่าทางอิดโรยอ่อนเพลียมาก ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดิน และเดินเซไปเซมา เป็นต้น ต่อมาวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นายสุไลมานได้เสียชีวิตโดยสภาพศพอยู่ในลักษณะแขวนคอกับเหล็กดัดภายในห้องควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ได้แจ้งว่านายสุไลมานทำอัตตวินิบาตกรรมโดยการผูกคอตาย แต่ญาติของนายสุไลมานไม่เชื่อว่านายสุไลมานจะเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย การไต่สวนการตายครั้งนี้ ผู้ร้องคัดค้านและญาติ ๆ หวังที่จะพึ่งกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์สาเหตุการตายที่แท้จริงของนายสุไลมาน
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายอนุกลู อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จ. ปัตตานี โทรศัพท์ 081-8987408
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทรศัพท์ 089-6222474
2011_04_24_ใบแจ้งข่าว_ไต่สวนการตาย_สุไลมาน__แนซา_final

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง