ขอรับบริจาคงานวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้ จัดงานวันที่ 15-16 มกราคม 2554 พื้นที่จังหวัดปัตตานี

ขอบริจาคสำหรับวันเด็ก 2011 (2)

โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสที่เท่าเทียม
พัฒนาเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากาลือซง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กในพื้นที่จชต สำหรับกิจกรรมสองพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี:
1.เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 คน
2.เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 100 คน
3.อาสาสมัครบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
จำนวน 30 คน

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กในสองพื้นที่ได้ที่
ติดต่อที่บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
ชื่อบัญชี กองทุนกำลังใจแด่น้องชายแดนใต้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
เลขที่บัญชี 704-242947-4 (ออมทรัพย์)
สถานที่ตั้งของกลุ่ม
บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
(Volunteer House for Children and Youth)
 17/4   ถ.เจริญประดิษฐ  ต.รูสะมีแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์   073-311355    โทรสาร   073-311355    
ผู้ประสานงานโครงการนี้  ชื่อ มัณฑนา แท่นบำรุง  มือถือ 081-6089507, 086-4912704
หรือติดต่อมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
02-6934939 email: crcf.justice@gmail.com

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง