บทคัดย่อหนังสือเรื่องกฎหมายความมั่นคง: หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? (Thai and English)

Executive Summary_ National Security_law in Thailand_Oct 2010

พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม  2553

จำนวนหน้า: 192  หน้า

ราคา 150 บาท

จัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยบริษัทเคล็ดไทยจำกัด Tel.  02-225 9536

สั่งซื้อได้ที่ http://www.kledthaishopping.com/product?ser=กฎหมายความมั่นคง&cat=0

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง