รับสมัครอาสาสมัครรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ HLAC ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย _อบรมครั้งแรก 22 พค. 2553_Thai and Eng version

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย-_แผ่นพับ_(final as of 20 May 2010)

HR_and_Legal_assistance_Center_HLAC(as of 20 May 2010)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัครที่

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNkOTNla0ZvOXpmbDBKd0gtdVdvMnc6MA

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส.) จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือจากเรื่องร้องเรียนกรณีกรณีคนตาย  ผู้สูญหาย  ผู้บาดเจ็บ และผู้ถูกจับกุมอันเนื่องจากความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกรุงเทพ และพื้นที่อื่น  เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจ ดังนี้

  1. รับเรื่องร้องเรียนกรณีคนตาย ผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ถูกจับกุม
  2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 

         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเริ่มรับเรื่องร้องเรียน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

  1. มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ๑๖ (เเยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน)เลขที่ 14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร: 086 0808-767 อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com
  2. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดเเย้ง (จุฬา ซอย 12 ตึกตรงข้ามศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)           อาคารวิทยพัฒนา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 086-0808-477 อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com

 

          องค์กรร่วมจัดตั้ง

  1. เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน    
  2. โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
  3. โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
  4. สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน (สสส.)
  5. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง      

 

ติดต่อประสานงาน เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Tel 02- 6930682

หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่  086-0808-767 และ 086-0808-477

111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

(Website): www.naksit.org อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง