ประชาไทใส่เสียง: 24 กรกฎาคม 2552เสียงสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สมาน ปาเงาะห์ ผู้ใหญ่บ้านไอร์ปาแย

ประชาไทใส่เสียง: 24 กรกฏาคม 2552
 
ดำเนินรายการโดย: นวลน้อย ธรรมเสถียร
 
เสียงสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สมาน ปาเงาะห์ ผู้ใหญ่บ้านไอร์ปาแย ซึ่งรอดตายมาจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในมัสยิดอัลฟุรกอน
http://www.prachatai.com/multimedia/radio/prachatai/67

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง