South Thailand: เปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ)

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ)

จัดโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-13.00 น.

ณ วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานี

 

 1. 9.00                             ลงทะเบียน
 2. 9.10-9.15                     กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ
 3. 9.15-9.45                     กล่าวเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ)

                                    โดยนายอับดุลเลาะห์ อับรู  วิทยาลัยอิสลาม                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 1. 9.15-10.15                   แนะนำหนังสือ โดย

                                    1. ศรินธร รัตน์เจริญขจร

           2. มันฑนา แท่นบำรุง บ้านอาสาเด็กและเยาวชน

 1. ซูฮัยนี ลงซา  กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ 

                                    4. ตัวแทนครอบครัวผู้ต้องขัง

                                    วิจารณ์หนังสือโดย

                                    มูฮำมัดอายุบ ปาทาน  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 1. 10.15-12.00     เสวนา แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อครอบครัวผู้ถูก                                            กล่าวหาคดีความมั่นคงฯ โดย

                                    1. แพทย์หญิงเพชรดาว   โต๊ะมีนา กรมสุขภาพจิตที่ 15 

 1.                                     2. นายอุทัย  ศรีสังข์        นักวิชาการยุติธรรม  ศอบต.
 2.                                     3.  พันเอกวัฒนา กรมขันธ์   กอรมน. ภาค 4

                                    4. นายอับดุลอาซีส  ตาเดอินทร์  สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

                                    5. ตัวแทนตำรวจ จ.ปัตตานี

 1.                                     6. นายอนุกูล อาแวปูเตะ   ศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี

                                    ดำเนินรายการโดย นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

 1. 12.00-12.10     กล่าวสรุปและปิดงานโดยตัวแทน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 2. 12.30               ครอบครัวฯ รับประทานอาหารร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากภาครัฐ                                   และเอกชน

หมายเหตุ 

หนังสือจำหน่ายในราคาเล่มละ 100 บาทรายได้บริจาคให้กับ

กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย หนังสือมีวางจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

ผู้จัดจำหน่าย โดย บริษัท เคล็ดไทย

ดาวน์โหลดหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) ได้ที่covhttp://www.crcf.or.th/th/media_de.php?id_media=14

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง