ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก

ใบแจ้งข่าว ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นาย Yanduan Li ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ ( Chair of Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านมาทางผู้แทนไทยประจำกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นว่า ในขณะนี้มีความพยายามของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเร่งรัดให้มีการรับรองให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จนอาจทำให้มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้นขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไม่เคารพต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้กับองค์การสหประชาชาติ ดังนี้ข้อกังวลของคณะกรรมการฯ ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง การคุกคามต่อพวกเขาและความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอโดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบความยินยอมและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องการอนุรักษ์การดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง จึงยังไม่ได้รับการแก้ไข จดหมายขององค์การสหประชาชาติฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีใจความดังนี้: “ขออ้างถึงหนังสือตอบของท่านที่เราได้รับเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีข้อมูลตอบมายังจดหมายของคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Committee on elimination of racial discrimination- CERDContinue reading “ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก”

ไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์ทหารจากค่ายอิงคยุทธบริหารผู้ปั้มหัวใจคนแรกไปอีกกว่า 6 เดือน สืบต่อเดือนมิถุนายน 2564

เผยแพร่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์จากค่ายอิงคยุทธบริหาร   คดีไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะฯ เสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้าพนักงานอัยการได้นำเจ้าหน้าที่ทหาร และอาสาสมัครทหารพรานในค่ายอิงคยุทธรบริหาร จำนวน 3 ปาก เข้าสืบพยานต่อศาล ส่วนในช่วงบ่ายพนักงานอัยการได้นำ แพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เบิกความต่อศาลถึงการรักษาพยาบาลอาการไม่ได้สติของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน ส่งผลให้สมองบวมและมีเลือดออกบริเวณกลีบสมอง ส่งผลให้หัวใจขาดการสั่งการทำให้หัวใจหยุดเต้น  และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พนักงานอัยการ ได้นำแพทย์ประจำโรงพยาบาลปัตตานี เบิกความต่อศาลถึงการรักษาตามอาการของนายอับดุลเลาะฯ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีอาการไม่ได้สติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และได้มีการตรวจเลือดและ CT สแกนบริเวณศรีษะ และช่องท้อง พบว่า นายอับดุลเลาะฯ ขาดอากาศหายใจเวลานาน ทำให้สมองมีเลือดออก และส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น แพทย์จึงเห็นว่า ควรส่งตัวนายอับดุลเลาะฯ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานคริณทร์ เนื่องจากเห็นว่า ที่โรงพยาบาลปัตตานีไม่มีเครื่องมือเพียงพอที่จะรักษาอาการของนายอับดุลเลาะฯ ได้  หลังจากนั้น พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีไต่สวนการตายของนายอับดุลเลาะได้เบิกความต่อศาลถึงการสืบสวนสอบสวนคดี 4 ฝ่าย เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น จากเหตุการณ์นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอContinue reading “ไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์ทหารจากค่ายอิงคยุทธบริหารผู้ปั้มหัวใจคนแรกไปอีกกว่า 6 เดือน สืบต่อเดือนมิถุนายน 2564”

Ms. Sitanan submitted 177 pages Thai-Khmer and testified in front of the investigative judge: confirming that Wanchalearm, her brother was in Phnom Penh and he was abducted on 4 June 2020

 News alert Ms. Sitanan submitted 177 pages Thai-Khmer and testified in front of the investigative judge confirming that Wanchalearm, her brother was in Phnom Penh and he was abducted on 4 June 2020 On 8 Dec 2020, Ms. Sitanan  Satsaksit, an elder sister of Mr. Wanchalearm as a civil party and the witness of theContinue reading “Ms. Sitanan submitted 177 pages Thai-Khmer and testified in front of the investigative judge: confirming that Wanchalearm, her brother was in Phnom Penh and he was abducted on 4 June 2020”

สิตานันยื่นเอกสารแปลไทย-เขมร 177 หน้าพร้อมให้การทางวาจาต่อตุลาการผู้ไต่สวนคดี ยืนยันวันที่ 4 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมถูกบังคับขึ้นรถหายไปจากบริเวณที่พักกลางกรุงพนมเปญ

 ใบแจ้งข่าว สิตานันยื่นเอกสารแปลไทย-เขมร 177 หน้าต่อศาลกรุงพนมเปญ ยืนยันวันที่ 4 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมถูกบังคับขึ้นรถหายไปจากบริเวณที่พักกลางกรุงพนมเปญ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ ในฐานะผู้เสียหายและพยาน พร้อมด้วยทนายความกัมพูชาและล่ามภาษาไทย-เขมร ได้ให้การต่อตุลาการผู้ไต่สวนคดี โดยให้การด้วยวาจาพร้อมส่งพยานหลักฐานและเอกสารแปลไทย-เขมรจำนวนรวม 177 หน้า ในคดีที่คนร้ายกระทำผิดต่อนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ โดยควบคุมตัวหรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวและการครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ระหว่างเวลา 9.00-10.20 น. ในห้องประชุมชั้น 5 ห้องประชุมอธิบดีศาลศาลชั้นต้นกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คดีนี้เป็นคดีอาญาหมายเลข  4832 ที่นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธบังคับขึ้นรถยนต์และหายไป เหตุเกิดกลางกรุงพนมเปญ เวลาประมาณ 16.45 น. ถึง 16.54 น. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2563  เหตุเกิดบริเวณหน้าแม่โขงการ์เดนส์ คอนโดมิเนียม ที่อยู่ National RoadContinue reading “สิตานันยื่นเอกสารแปลไทย-เขมร 177 หน้าพร้อมให้การทางวาจาต่อตุลาการผู้ไต่สวนคดี ยืนยันวันที่ 4 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมถูกบังคับขึ้นรถหายไปจากบริเวณที่พักกลางกรุงพนมเปญ”

Sister of Mr. Wanchalearm will give her statement at the Phnom Penh Court on 8 Dec 2020 at 9.00 am related to her brother abduction

News alert Sister of Mr. Wanchalearm will give her statement at the Phnom Penh Court on 8 Dec 2020 Related to her brother abduction On 8 Dec 2020 from 9.00 am onwards, Ms. Sitanan Satsaksit will deliver oral and written statements to the investigative judge at the Phnom Penh Municipal Court as per subpoena inContinue reading “Sister of Mr. Wanchalearm will give her statement at the Phnom Penh Court on 8 Dec 2020 at 9.00 am related to her brother abduction”