Public Discussion on Plans for the Future of Thailand: Security Laws and International Standards 07 Nov.2020 at Thammasat University organized by CrCF, MAC, Enlaw and UCL

Public Discussion on Plans for the Future of Thailand: Security Laws and International Standards Meeting Room 4, Faculty of Social and Humanitarian Science, Social Science Building, Thammasat University Saturday 7th November 2020, 13.00-17.00 Organized by:Cross Cultural Foundation (CrCF), Union for Civil Liberty (UCL), International Commission of Jurists (ICJ), Muslim Attorney Centre Foundation (MAC), EnLAW FoundationContinue reading “Public Discussion on Plans for the Future of Thailand: Security Laws and International Standards 07 Nov.2020 at Thammasat University organized by CrCF, MAC, Enlaw and UCL”

แถลงการณ์ครอบครัว– ฉบับที่ 3 ในนามของสมาชิกครอบครัวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบการหายไป 5 เดือน

English version is below; แถลงการณ์ครอบครัว– ฉบับที่ 3 ในนามของสมาชิกครอบครัวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถูกทำให้สาบสูญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านพักของตนเองกลางกรุงพนมเปญ กัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 17.00 น. เราขอรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชนดังนี้ : * จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน คือวันนี้ เป็นเวลา 5 เดือนเต็มแล้ว สมาชิกครอบครัวของเรา รวมไปถึงเพื่อนของนายวันเฉลิมทุกๆคน ไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นจากตัวเขา เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันว่าเขาได้หายสาบสูญไปโดยเราไม่ทราบชะตากรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้เรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากคนร้ายที่ลักพาตัวเขาไป ซึ่งทำให้เราสามารถตัดประเด็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการอุ้มเพื่อเรียกค่าไถ่ * การดำเนินการต่างๆในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคดีได้รับความชะงักงัน ทั้งเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาซึ่งสร้างข้อจำกัดในการสืบสวนสอบสวน รวมไปถึงเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้การติดต่อเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก * ทางครอบครัวได้ยื่นเรื่องเพื่อฟ้องศาลเพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนผ่านทางระบบตุลาการในประเทศกัมพูชานับตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว โดยทางอัยการกัมพูชาได้อนุเคราะห์รับคดีดังกล่าวเพื่อดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการ โดยดิฉันจำเป็นจะต้องไปให้ปากคำต่อหน้าศาลในเร็ววันนี้ และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคืบหน้า * องค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภายุโรป องค์กรสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ OHCHR ได้ดำเนินการต่างๆเท่าที่จำเป็นในการสืบหาข้อมูลพยาน และออกแถลงการณ์เพื่อให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาไม่นิ่งเฉยต่อการดำเนินการ * สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดำเนินการทำสารคดีเชิงสืบสวนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นContinue reading “แถลงการณ์ครอบครัว– ฉบับที่ 3 ในนามของสมาชิกครอบครัวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบการหายไป 5 เดือน”

5 พย. 2563 เวลา 13:00 น. นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับให้ปราศจากการถูกอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน

ใบแจ้งข่าว 5 พย. 2563 เวลา 13:00 น.  นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับปราศจากการอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน ตัวแทนเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนได้นัดพบกับรัฐมนตรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. ที่ตึกสภาผู้แทนราษฎร (สผ) สภาผู้แทนราษฎร เกียกกาย เพื่อชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอให้รัฐมนตรีเร่งรัดนำร่างพรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….ชื่อเดียวกันฉบับของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายโดยไม่ชักช้าหรือเร็วที่สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงทั้งสองข้อหานี้ได้อย่างจริงจัง  เนื่องด้วยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ซึ่งอนุวัติการสำเร็จเรียบร้อย แล้วในวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามที่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติครม.ให้คณะกรรมการกฤษฎีกานำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ตรวจทานอีกครั้ง  ทั้งๆที่นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ร่างกฎหมายของรัฐบาลได้ผ่านการตรวจแก้ไขทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายรอบแล้วก็ตาม  โดยที่ขณะเดียวกันมีร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งเป็นร่างพ.ร.บ. ที่เป็นชื่อเดียวกันเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยเป็นเวลาสามเดือนเศษมาแล้ว เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรได้นำContinue reading “5 พย. 2563 เวลา 13:00 น. นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับให้ปราศจากการถูกอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน”