เปิดตัว สารคดีสั้น 8 นาที : คำขอโทษ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ FCCT เวลา 16.00 น. วันรำลึกถึงบุคคลสูญหายสากล ปี 2563

รับชมได้ ผ่าน FCCT page foreign correspondents’ club of thailand – fcct “ผมกล่าวขอโทษต่อหน้าสมาชิกครอบครัวของหะยีสุหลงราว 80 กว่าคน ผมยอมรับว่าครอบครัวผมมีส่วนในเรื่องนี้ แล้วก็เล่าข้อมูลเท่าที่ผมรู้ให้ฟัง ครอบครัวเขาต้องอยู่กับความโศกเศร้ามานานหลายสิบปี ทุกปีก็จะจัดงานรำลึกกัน ผมเชื่อว่าการได้รับข้อมูลและคำขอโทษจากปากผม จะทำให้ทายาทของหะยีสุหลงสบายใจขึ้น ตัวผมเองก็รู้สึกสบายใจด้วยที่ได้ออกมาขอโทษออกไป และถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ผมก็พร้อมที่จะไปขอโทษครอบครัวอื่นๆอีกที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุคคลในครอบครัวผมในอดีต” จากหนังสือ ชีวิต มุมมอง ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ (2563) I apologized to more than 80 family members of Toemeena. I admitted that my family was involved in this incidence. And, I divulged to themContinue reading “เปิดตัว สารคดีสั้น 8 นาที : คำขอโทษ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ FCCT เวลา 16.00 น. วันรำลึกถึงบุคคลสูญหายสากล ปี 2563”

ใบแจ้งข่าว : เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-2563

จากการรวบรวมของ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในกรณีการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อ่าน ประเทศไทยได้มีกรณีการถูกบังคับสูญหายขึ้นอีก รวมกรณีแรกด้วย ถึง 111 กรณี ตามฐานข้อมูลสถิติของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่เก็บสถิติระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 การปราบปรามความไม่สงบในภาคใต้ของไทยก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบังคับสูญหายอย่างเป็นวงกว้าง จากข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ พบว่ามี 5เหตุการณ์ที่เหยื่อหายตัวไปหลังเข้าพบกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงและมีการบังคับให้มีบุคคลติดตามไปด้วย จากสถิติชี้ให้เห็นว่าเหยื่อผู้สูญหายทั้งหมดเป็นชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ การสูญหายของบุคคล 16 คน เกิดที่จังหวัดยะลา และ11คนที่จังหวัดนราธิวาส และ 6 คน ที่จังหวัดปัตตานี การบังคับสูญหายนั้นยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปราบปรามยาเสพติด มีการควบคุมตัวโดยพลการ ทรมาน และสังหารนอกกระบวนการกฏหมาย มีกรณีการหายของบุคคลสองคนในค่ายทหารพราน ก่อนการประกาศสงครามยาเสพติดอย่างเป็นทางการก็มีการสังหารนอกกระบวนการกฏหมายอีกอย่างน้อย 2 ราย นับตั้งแต่ปีแรกของสงครามปราบปรามยาเสพติดมีกรณีการสูญหาย 5กรณี ที่จับกุมตัวบุคคลจากสถานที่สาธารณะและมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากกรณีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้และนโยบายปราบปรามยาเสพติดแล้วยังมีบุคคลอื่นๆที่ถูกบังคับสูญหาย เพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวกับตำรวจ มีประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคนต่างด้าว ยกตัวอย่างเช่น มี 4 กรณี ที่น่าจะตกเป็นเหยื่อเพราะมีความใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กรณีการสูญหายของคนต่างด้าวอีก 2 กรณีContinue reading “ใบแจ้งข่าว : เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-2563”

ใบแจ้งข่าว : สสส.เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-25

ใบแจ้งข่าว : เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-2563 จากการรวบรวมของ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในกรณีการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อ่าน ประเทศไทยได้มีกรณีการถูกบังคับสูญหายขึ้นอีก รวมกรณีแรกด้วย ถึง 111 กรณี ตามฐานข้อมูลสถิติของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่เก็บสถิติระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 การปราบปรามความไม่สงบในภาคใต้ของไทยก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบังคับสูญหายอย่างเป็นวงกว้าง จากข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ พบว่ามี 5เหตุการณ์ที่เหยื่อหายตัวไปหลังเข้าพบกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงและมีการบังคับให้มีบุคคลติดตามไปด้วย จากสถิติชี้ให้เห็นว่าเหยื่อผู้สูญหายทั้งหมดเป็นชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ การสูญหายของบุคคล 16 คน เกิดที่จังหวัดยะลา และ11คนที่จังหวัดนราธิวาส และ 6 คน ที่จังหวัดปัตตานี การบังคับสูญหายนั้นยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปราบปรามยาเสพติด มีการควบคุมตัวโดยพลการ ทรมาน และสังหารนอกกระบวนการกฏหมาย มีกรณีการหายของบุคคลสองคนในค่ายทหารพราน ก่อนการประกาศสงครามยาเสพติดอย่างเป็นทางการก็มีการสังหารนอกกระบวนการกฏหมายอีกอย่างน้อย 2 ราย นับตั้งแต่ปีแรกของสงครามปราบปรามยาเสพติดมีกรณีการสูญหาย 5กรณี ที่จับกุมตัวบุคคลจากสถานที่สาธารณะและมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากกรณีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้และนโยบายปราบปรามยาเสพติดแล้วยังมีบุคคลอื่นๆที่ถูกบังคับสูญหาย เพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวกับตำรวจ มีประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคนต่างด้าว ยกตัวอย่างเช่น มี 4Continue reading “ใบแจ้งข่าว : สสส.เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-25”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงฯพณฯ ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย วันที่27 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

สิ่งที่แนบมาด้วย: หนังสือเปิดผนึก ขอให้เร่งรัดการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. เนื่องด้วยเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและการบังคับสูญหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏรได้นำ (ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ….(ฉบับประชาชน) มาปรับปรุงรายมาตราสำเร็จเป็นร่างกฏหมายสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคการเมืองต่างๆได้ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภาไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพรรคการเมืองบางพรรค โดยสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเช่น พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชาติ ก็ได้ยื่นร่างกฎหมายชื่อเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นฉันทามติของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมาย ที่ยืนยันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ที่ทุกคนปลอดพ้นจากการทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ถือว่าการกระทำทรมานหรืออุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอาชญากรรม โดยจะกระทำต่อบุคคลใดๆมิได้ ไม่ว่าโดยข้ออ้าง เหตุผลหรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ เช่นภาวะสงคราม กฎอัยการศึกหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่ห้ามผลักดันบุคคลใดๆออกนอกราชอาณาจักรหากบุคคลนั้นอาจต้องเผชิญกับการทรมาน ที่ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจจะต้องร่วมรับผิดต่อการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและอุ้มหายโดยให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ ให้สิทธิในการพบญาติ พบและปรึกษาทนายความ ที่ให้ศาลพลเรือนเท่านั้นมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทรมานและการอุ้มหาย มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงับการกระทำผิด รวมทั้งเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายเป็นต้น เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหายสากล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นี้เครือข่ายญาติผู้เสียหายContinue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงฯพณฯ ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย วันที่27 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา”