นโยบายซิมการ์ดในพื้นที่ชายแดนใต้: ภาพสะท้อนของเสียงที่ไม่ถูกรับฟังและรัฐที่ไม่เห็นความสำคัญของประชาชน

เขียนและเรียบเรียงโดย ณฐพร ส่งสวัสดิ์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 16 นัทธมน ศุภรเวทย์ และภาสินี มีแต้ม นักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม อินโฟกราฟิก โดย อิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2563 มีการรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดของสงขลาไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งการรับสาย โทรเข้า-ออก และการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารอย่างมาก ทั้งที่ก่อนหน้าสามารถใช้โทรศัพท์และมีการชำระค่าบริการเป็นปกติ การตัดสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ในปี 2562 ที่ระบุให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ต้องลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ “สองแชะ” หรือระบบตรวจสอบใบหน้า (Facial identification) เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนเองผ่านข้อมูลทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า Biometric Authentication โดยถ้าหากไม่ลงทะเบียนในวันที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้ โดยถึงแม้รัฐบาลจะอ้างว่าการลงทะเบียนเป็นการ “ขอความร่วมมือ”Continue reading นโยบายซิมการ์ดในพื้นที่ชายแดนใต้: ภาพสะท้อนของเสียงที่ไม่ถูกรับฟังและรัฐที่ไม่เห็นความสำคัญของประชาชน

Thai “watchlist” of democracy activists violates right to privacy, freedom of movement, freedom of expression

Statement Thai “watchlist” of democracy activists violates right to privacy, freedom of movement, freedom of expression (Thai version is below) (Bangkok, August 13, 2021) – A ‘top secret’ document circulated online earlier this month believed to be produced by the Thai government – lists 183 people including opposition politicians, outspoken democracy activists, lawyers and journalistsContinue reading “Thai “watchlist” of democracy activists violates right to privacy, freedom of movement, freedom of expression”

Statement: Thai police must conduct a fair, full and transparent probe into the killing of alleged drug suspect in police custody

Statement: Thai police must conduct a fair, full and transparent probe into the killing of alleged drug suspect in police custody  (Bangkok, August 25, 2021) – A shocking video posted on Thai social media (August 24) shows police officers suffocating a drug suspect to death with plastic bags while in custody in an apparent attempt to forceContinue reading “Statement: Thai police must conduct a fair, full and transparent probe into the killing of alleged drug suspect in police custody”

เปิดคำถาม 31 ข้อยูเอ็นถามประเทศไทยเรื่องการป้องกันการทรมาน และคำตอบของรัฐบาลไทยเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2564

เอกสารแนวคำถามของยูเอ็น 31 ข้อ จากเรื่องคดีบิลลี่ ทนายสมชาย เด่น คำแหล้ ถึงเรื่องคุกทวีวัฒนา เอกสารคำตอบของรัฐบาลไทยเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เสนอเมื่อเดือนมกราคม 2564 6.   Please provide data on the prevalence of the practice, authorized under orders Nos. 3/2558 (2015) and 13/2559 (2016) of the National Council for Peace and Order, by which military officers are permitted to detain civilians incommunicado and without charge for up to sevenContinue reading “เปิดคำถาม 31 ข้อยูเอ็นถามประเทศไทยเรื่องการป้องกันการทรมาน และคำตอบของรัฐบาลไทยเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2564”