Menu Close

เปิดรายงานการติดตามผลการตกลงการลดปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัฐไทยกับบีอาร์เอ็น ระหว่างวันที่ 3 เมษ.ถึง 14 พค. 2565 โดยIndependent Monitoring Team หรือ IMT

รายงานผลการติดตามข้อตกลงลดปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยกับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น)ระหว่างวันที่ 3 เมษายน  – 14 พฤษภาคม 2565 Download ที่ Independent Monitoring Team หรือ IMT เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)[1] ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการลดระดับความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) หรือที่เรียกขานกันว่าความริเริ่มรอมฎอนสันติ (Peaceful Ramadan Initiative) ระหว่างวันที่ 3…

เรื่องสั้นชุด Kills Are Coated: เสียงที่ถูกคร่า

ณ ชั่วขณะ **Trigger warning (TW): torture, physical abuse, emotional abuse ….เจ็บ เมื่อไรมันจะจบสักที หนาว น่ากลัว ทำไม                           พ่อจะเป็นยังไง สู้มันสิวะ ต้องพึ่งพาตัวเองแล้ว แล้วไงไม่ใช่เรื่องของเรา เหนื่อย น่ากลัว ทำไม ถ้าจะตายก็ต้องตายคืนนี้…

Kills Are Coated: เสียงที่ถูกคร่า

123 คน เป็นจำนวนเท่าที่ทราบของผู้ที่ร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมาน ระหว่างพ.ศ. 2554-2561[1] จากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้ กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่องสั้นบนผืนผ้าใบที่นำคุณมาสู่ที่แห่งนี้ กลั่นกรองมาจากเศษเสี้ยวหนึ่งจากเสียงของพวกเขาและคนใกล้ชิด รัฐบาลไทยได้บังคับใช้ กฎหมายพิเศษ กับ 33 อำเภอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงปี2547 – 2548 หลังเกิดเหตุการณ์ปล้นปืน ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2547…