Public Discussion on Plans for the Future of Thailand: Security Laws and International...

0
Public Discussion on Plans for the Future of Thailand: Security Laws and International Standards Meeting Room 4, Faculty of Social and Humanitarian Science, Social...

5 พย. 2563 เวลา 13:00 น. นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับให้ปราศจากการถูกอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน

0
ใบแจ้งข่าว 5 พย. 2563 เวลา 13:00 น.  นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับปราศจากการอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน ตัวแทนเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนได้นัดพบกับรัฐมนตรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. ที่ตึกสภาผู้แทนราษฎร (สผ) สภาผู้แทนราษฎร เกียกกาย เพื่อชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอให้รัฐมนตรีเร่งรัดนำร่างพรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ....

ผู้ต้องหาคดีคณะราษฎรอีสาน เข้ารายงานตัวต่อศาล เผย ถูกทำร้ายขณะตร.เข้าจับกุม

0
ข่าวจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02/11/2020 ผู้ต้องหาคดีคณะราษฎรอีสาน เข้ารายงานตัวต่อศาล เผยบางคนถูกทำร้ายขณะตร.เข้าจับกุม วันที่ 2 พ.ย.63 ผู้ต้องหาคดีคณะราษฎรอีสาน จ.ขอนแก่น เข้ารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิตตามเงื่อนไขการประกันตัว เผย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายขณะเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ยืนยันสู้ต่อ วันนี้ ที่ศาลแขวงดุสิต ได้นัดหมายผู้ต้องหาคดีคณะราษฎรอีสานจาก จ.ขอนแก่น ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2563 เป็นการนัดรายงานตัวตามเงื่อนไขประกันทุก 14 วัน โดยวันนี้เป็นวันแรกของการรายงานตัวครั้งแรก...

เปิดรายงาน 7 ประเด็นสำคัญ: รายงานประเทศไทยเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เตรียมเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

0
อ่านวารสาร เสียงชนเผ่า ฉบับเดือนตุลาคม 2563 ได้ที่ v14_onlineDownload เปิดการรายงาน 7 ประเด็นสำคัญ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อองค์การสหประชาชาติ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เผยแพร่ครั้งแรกวารสาร เสียงชนเผ่า ฉบับเดือนตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่แนวคำถามที่องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนได้จัดส่งในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขององค์การสหประชาชาติกำหนดให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ฉบับรวม ครั้งที่ 4 ถึง ครั้งที่ 8 โดยให้ทุกภาคส่วนจัดส่งคำถามถึงรัฐบาลไทย...