17 องค์กรส่งข้อเสนอเรื่องสิทธิในที่ดินต่อคณะกรรมการยูเอ็น ESCR เน้นย้ำเรื่องความชอบธรรมด้านสิทธิในที่ดินของชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งในพื้นที่ป่าและทะเล

ใบแจ้งข่าว 17 องค์กรส่งข้อเสนอเรื่องสิทธิในที่ดินต่อคณะกรรมการยูเอ็น ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เน้นเรื่องความชอบธรรมด้านสิทธิในที่ดินของชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งในพื้นที่ป่าและทะเล Download เอกสาร “สิทธิในที่ดิน : หลักสากลและสถานการณ์ในประเทศไทย” ภาษาไทย ที่ ภาษาอังกฤษที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมประเทศไทยจำนวน 17 องค์กร ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 (2564) ว่าด้วยเรื่องสิทธิในที่ดิน ให้กับคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  โดยความเห็นในเอกสารฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมโดยจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยในการสัมมนาหัวข้อ “สิทธิในที่ดิน : หลักสากลและสถานการณ์ในประเทศไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างภาคประชาสังคมในประเทศไทยจำนวน 17 องค์กร ภายใต้การสนับสนุนของ ดร. เสรี นนทสูติ [1]ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการประสานงานและการสนับสนุนข้อมูลโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ข้อเสนอแนะต่อร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่Continue reading “17 องค์กรส่งข้อเสนอเรื่องสิทธิในที่ดินต่อคณะกรรมการยูเอ็น ESCR เน้นย้ำเรื่องความชอบธรรมด้านสิทธิในที่ดินของชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งในพื้นที่ป่าและทะเล”

เปิดคำแปล เอกสารชื่อ IUCN World Heritage Evaluations 2021 กรณีแก่งกระจาน ส่งถึง UNESCO

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ หน้า 33 -41 เอกสารชื่อ IUCN World Heritage Evaluations 2021 ADDENDUM: IUCN Evaluations of nominations of natural and mixed properties to the World Heritage List อ้างอิงจาก  https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-inf8B2.Add-en.pdf เอกสารฉบับเต็ม อ่านได้ที่ มีข้อสรุปจาก IUCN ดังนี้ IUCN แนะนำให้คณะกรรมการมรดกโลกใช้ร่างการตัดสินใจดังต่อไปนี้: คณะกรรมการมรดกโลก 1. ตรวจสอบเอกสาร WHC/21/44.COM/8B.Add และ WHC/21/44.COM/INF.8B2.Add แล้ว 2. เรียกคืนการตัดสินใจ 39 COM 8B.5, 40 COM 8B.11 และ 43 COM 8B.5; 3. ย้ำว่าการเสนอชื่อเกิดขึ้นสามครั้งContinue reading “เปิดคำแปล เอกสารชื่อ IUCN World Heritage Evaluations 2021 กรณีแก่งกระจาน ส่งถึง UNESCO”

ผืนป่าแก่งกระจานกับการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ: “มรดกโลกไทย” ควรเป็นอย่างไรในสายตานักเรียนมรดกโลกศึกษา

บันทึกโดย ธวัลรัตน์ ม้าฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเรียบเรียงโดย ณฐพร ส่งสวัสดิ์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม นับถอยหลังอีกเพียงแค่วันเดียว ก็จะถึงวันชี้ชะตาอีกครั้งว่าผืนป่าแก่งกระจานจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติหรือไม่ หลังจากประเทศไทยได้เสนอชื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเป็นครั้งที่ 4 แล้วตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อถกเถียงและคำถามคาใจจากหลายฝ่ายว่า รัฐไทยได้แก้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ซ้อนทับเขตป่าอนุรักษ์ไปแล้วมากน้อยเพียงใด วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 16.30 – 18.30 น. (ประเทศไทย) เป็นกำหนดการพิจารณาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติของผืนป่าแก่งกระจาน ในการประชุมพิจารณามรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 ที่จัดขึ้นทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสนี้  สำนักข่าว Green News  ได้ชวนคุยกับ “สุพิชชา สุทธานนท์กุล” นักศึกษาฝึกงานศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาการสงวนรักษาและการบูรณะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (ICCROM) และนักศึกษาปริญญาโทมรดกโลกศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรันเดนบูร์ก (Brandenburg University of Technology, Cottbus – Senftenberg) เพื่อทำความเข้าใจว่าContinue reading “ผืนป่าแก่งกระจานกับการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ: “มรดกโลกไทย” ควรเป็นอย่างไรในสายตานักเรียนมรดกโลกศึกษา”

“Scars of the mind” นิทรรศการ 3D Online ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ การทรมานทางจิตใจ (Mental Torture)

นิทรรศการ “Scars of the mind” นิทรรศการ 3D รูปแบบออนไลน์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 เป็นนิทรรศการที่นำภาพถ่ายของบุคคลที่เคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัว เนื่องจากตกเป็นผู้ที่รัฐคาดว่า น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงของรัฐ โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การบุกตรวจค้น จับกุม คุมขัง กลายเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียก หมายค้น หรือหมายจับ อันเนื่องมาจาก พื้นที่ตรงนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายเหล่านี้ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ให้มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่าขอบเขตที่กฎหมายปกติให้ไว้ และเป็นเหตุผลสำคัญให้การกระทำของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบถึงความชอบธรรมและความได้สัดส่วนในการใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กฎหมายเหล่านี้ ยังผลให้เกิดการกระทำนอกเหนือกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่มากมาย เช่น การทรมานในสถานที่ควบคุมตัว การบังคับสูญหาย การวิสามัญฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์ หรือแม้แต่การออกนโยบายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนโดยละเมิด อาทิเช่น การตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งเด็ก เยาวชน และสตรีในพื้นที่ หรือนโยบายการตรวจเก็บอัตลักษณ์ใบหน้า ผ่านการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบContinue reading ““Scars of the mind” นิทรรศการ 3D Online ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ การทรมานทางจิตใจ (Mental Torture)”

การจัดเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้ การคุกคามโดยรัฐที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร

เรื่องโดย ธวัลรัตน์ ม้าฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มุมมองส่วนตัวในฐานะคนในพื้นที่ที่ไม่ใช่มุสลิม:เราเป็นคนที่เกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กส่วนใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัด (ยะลา-ปัตตานี) พื้นฐานครอบครัวเป็นไทยพุทธ การใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่ที่ถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่อันตราย เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นรถหุ้มเกราะทหารตามบริเวณรอยต่อของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภาพของเจ้าหน้าที่รัฐใช้เครื่อง GT-200 ในการตรวจหาวัตถุระเบิดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุด EOD ที่คอยพาสุนัขตำรวจมาเดินตรวจตราความปลอดภัยในทุกๆ เช้า ทุกกิจกรรมเป็นภาพที่เราเคยชินตา และเคยรับรู้ว่าเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งได้ออกไปใช้ชีวิตที่ “ปกติ” ในจังหวัดอื่น เรากลับพบว่า นี่เป็นเรื่องไม่ปกติ เพราะพื้นที่อื่นไม่มีรถหุ้มเกราะ หรือเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดใดๆ คอยมาตรวจตาความสงบเรียบร้อยในตอนเช้า และไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกเมื่อไหร่ ถึงกระนั้น ตลอดช่วงเวลา 22 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เด็กจนโต สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ก็ยังไม่ได้หายไปไหน แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ตาม แต่เวลาที่ล่วงเลยมานาน ก็ทำให้เห็นว่านโยบายและมาตรการของรัฐที่บังคับใช้ในพื้นที่ก็เห็นทีว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน แม้จะไม่ใช่ความรุนแรงในแง่ของการใช้กำลัง แต่เป็นความรุนแรงในแง่ของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบีบคั้นประชาชนในพื้นที่อยู่เป็นระยะๆ ดังจะเห็นได้จากการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน โดยมักจะอ้างถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเพื่อยับยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีมากกว่าความรุนแรงและปัญหาความขัดแย้ง แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยเท่าไรนักในหน้าสื่อต่างๆ หรือแม้กระทั่งตนเองที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ เราไม่เคยได้รับรู้ถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้ามาขอตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ของพี่น้องชาวมุสลิมเลย ทั้งๆ ที่ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 การที่ได้รับรู้ถึงประเด็นนี้ทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนชาวมุสลิมอย่างชัดเจน โดยส่วนตัวเรามองว่า การที่เกิดเป็นชาวบ้านไทยพุทธในพื้นที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงการมีอยู่ของสิทธิพิเศษทางเชื้อชาติContinue reading “การจัดเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้ การคุกคามโดยรัฐที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร”