แถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ กรณีล๊อคและยึดรถทนายความ

เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2558 แถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 00.30 น. ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังศาลทหารกรุงเทพสั่งอนุญาตให้ฝากขังและออกหมายขังผู้ต้องหาที่เป็นนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง 14 คน ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 3/2558 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ประกอบมาตรา 83 จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ขอเข้าตรวจค้นรถของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ หนึ่งในทนายความของผู้ต้องหา เพื่อค้นหาวัตถุพยานการกระทำผิดของผู้ต้องหา โดยเจ้าพนักงานตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมดำเนินการยกรถยนต์ของทนายความไปยังสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพื่อทำการตรวจค้น แต่ทนายความและทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ยินยอม เนื่องจากการตรวจค้นวัตถุพยานต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ใช้กระดาษปิดทับที่เปิดประตูรถเพื่อไม่ให้สามารถเปิดประตูรถและนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ จากพฤติการณ์ดังกล่าว สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรดังมีรายชื่อแนบท้าย มีความเห็นดังต่อไปนี้ 1. พฤติการณ์การตรวจค้นดังกล่าวของเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) ที่กำหนดว่า “ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน…” เนื่องจากในการดำเนินการขอตรวจค้นนั้น เจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถอธิบายเหตุผลและข้อสงสัยได้ว่าต้องการตรวจค้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร 2.Continue reading “แถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ กรณีล๊อคและยึดรถทนายความ”

Public Statement: Revoke the NCPO Order no. 3/2558 and stop invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014)- HRLA

For immediate release on 7 April 2015 Public Statement: Revoke the NCPO Order no. 3/2558 and stop invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) The National Council for Peace and Order (NCPO) has issued Order no. 3/2558 concerning the maintenance of peace and national security, invoking SectionContinue reading “Public Statement: Revoke the NCPO Order no. 3/2558 and stop invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014)- HRLA”

ILaw released translation on the head of the NCPO. no 3/2558

Dear colleagues In the night of 1 April 2015, the Martial Law was lifted. However, the head of the junta had replaced it with an order of Head of the NCPO no. 3/2558 which issued under the provision of the section 44 of the 2014 Interim Constitution. According to provision of the section 44, headContinue reading “ILaw released translation on the head of the NCPO. no 3/2558”

Opposing the amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court B.E.2498

Human rights organisations Press Release Opposing the amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court B.E.2498 : The amendment shall enable the military to hold in custody civilians beyond judicial review For immediate release on 6 February 2015 On 9 December 2014, the Cabinet proposed the Draft Act on theContinue reading “Opposing the amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court B.E.2498”

Thai Lawyers for human rights (TLHR) court hearing days as of Jan 2015

Immediately release 19 January 2015 Press Release January 2015: Hearing schedule of five cases assisted by TLHR During the latter half of January 2015, there are five cases handled by the Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) to go on trial including; 1. PDRC demonstration site bombing in Trat province (Black Case no. O1213/2557, TratContinue reading “Thai Lawyers for human rights (TLHR) court hearing days as of Jan 2015”