[:th]CrCF Logo[:]
[:th]ร่าง พรบ. อุ้มหาย[:]

[:th]ผู้เสียหายกรณีทรมาน ยื่นข้อเสนอต่อร่าง พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ[:]

0
[:th]มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกระทรวงยุติธรรมได้ริเริ่มให้มีการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ที่มีการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทยพึงนำมาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้สอดคล้อง[:]
รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

การอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

0
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้จัดงานอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 แก่อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใต้กฎหมายพิเศษ ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และครอบครัว โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้น และการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือการส่งต่อเคสแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็นต้น อาสาสมัครหลายท่าน สะท้อนมาว่า การให้ความช่วยเหลือภายใต้การเยียวยาในเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น...
ครอบครัวอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อกรรมาธิการกฎหมาย สภาฯ และ DSI

ครอบครัวอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อกรรมาธิการกฎหมาย สภาฯ และ DSI

0
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวซูไมยะห์ มิงกะ ภริยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ญาติ และทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่ไม่รู้สึกตัวเพราะสมองตาย ภายหลังการถูกควบคุมตัวเพียง 13 ชั่วโมงตามกฎหมายพิเศษเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรง-พยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทางโรงพยาบาลฯได้ออกหนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุว่าเสียชีวิตจากภาวะสมองขาดออกซิเจนและขาดเลือด โดยญาติพี่น้องและองค์การสิทธิมนุษยชนสงสัยว่าอาจถูกทรมานจากเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวจนเสียชีวิตดังกล่าว

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีนัดสืบพยานเดือนสิงหาคม 2561 คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]

0
เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2561   ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีนัดสืบพยานเดือนสิงหาคม 2561 คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ศาลจังหวัดปัตตานีออกนั่งพิจารณานัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.397/2560 กรณีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4...
พอละจี รักจงเจริญ

ศาลเพชรบุรี นัดชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก สืบพยานต่อ กรณีนายบิลลี่ หายตัวไป

0
สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พร้อมด้วยภรรยาของนายบิลลี่ หรือ นายพอละจี รักจงเจริญ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอไต่สวนกรณีการหายตัวไปของนายบิลลี่และขอให้ปล่อยตัวทันที
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีนักศึกษายะลาถูกซ้อมทรมาน 13 มค. 2558

0
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ที่ศาลปกครองสูงสุด ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ในคดีระหว่างนายอิสมาแอ เตะ ผู้ฟ้องคดี ที่ 1 และนายอามีซี มานาก ผู้ฟ้องคดีที่ 2 กับ กองทัพบก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ของเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลา ซึ่งในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิยื่นคำแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลและสามารถขออนุญาตศาลเพื่อแถลงด้วยวาจาได้ และในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนี้ตุลาการผู้แถลงคดีจะชี้แจงหรือเสนอคำแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะด้วย