[:th]CrCF Logo[:]
[:th]Safe in Custody[:]

บรรยากาศ “ห้องเรียน Safe in Custody: การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม”

0
บรรยากาศงานกิจกรรม “ห้องเรียน Safe in Custody: การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม” วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Safe in Custody

เชิญเยาวชนเข้าร่วมงาน “Safe in Custody” การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

0
10 ธ.ค. 2565 เชิญชวน เยาวชน 15-22 ปี เข้าร่วมในงาน "ห้องเรียน Safe in Custody: การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (กิจกรรมนำร่อง)" ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจับกุมควบคุมตัว
[:th]14 ปี อิหม่าม ยะผา กาเซ็ง[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมเยี่ยมเยือนครอบครัวอิหม่ามยะผา รำลึก 14 ปีแห่งความสูญเสีย

0
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมเยี่ยมเยือนครอบครัวอิหม่ามยะผา รำลึก 14 ปีแห่งความสูญเสีย เนื่องในวันที่ 21 มี.ค. 2564 เป็นวันครบรอบ 14 ปี การจากไปของอิหม่าม ยะผา กาเซ็ง อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านกอตอ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ภายหลังการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2551
งานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาปัญหาสิทธิชนเผ่า

เชิญร่วมงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาปัญหาสิทธิชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน

0
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (UNESCO)  ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน พิจารณาขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มผืนป่า
Step Forward for a Better Life

บันทึกเวทีเสวนา “Step forward for a better life” 30 มิถุนายน 2562 โรมแรมปาร์ควิวปัตตานี

0
ตลอดระยะเวลา15 ปีของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายนับหมื่นนับแสนคน ทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บ และผลกระทบในด้านอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในช่วงแรกของสถานการณ์ความรุนแรง องค์การภาคประชาสังคมให้ความสนใจเรื่องการตรวจสอบความรุนแรงเป็นหลักเพื่อยับยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้น การทำงานดังกล่าวแม้เป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานการณ์ การแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสันติสุขใน จชต.  ดังนั้นหลายองค์กรจึงเพิ่มงานฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้น งานเสวนาในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

การอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

0
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้จัดงานอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 แก่อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใต้กฎหมายพิเศษ ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และครอบครัว โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้น และการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือการส่งต่อเคสแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็นต้น อาสาสมัครหลายท่าน สะท้อนมาว่า การให้ความช่วยเหลือภายใต้การเยียวยาในเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น...