Menu Close

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*

องค์การสหประชาชาติ E/C.12/THA/Q/1-2 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) Distr.: General 5 ธันวาคม 2014 ภาษาเดิม ภาษาอังกฤษ Advance unedited version คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย* I. ข้อมูลทั่วไป ​1. กรุณายกตัวอย่างคดีในศาลในประเทศที่มีการนำข้อบทของกติกาฯ ไปอ้างอิงและ/หรือบังคับใช้ ​2. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่มีอยู่เพื่อประกันว่า…

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*

องค์การสหประชาชาติ E/C.12/THA/Q/1-2 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) Distr.: General 5 ธันวาคม 2014 ภาษาเดิม ภาษาอังกฤษ Advance unedited version คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย* I. ข้อมูลทั่วไป ​1. กรุณายกตัวอย่างคดีในศาลในประเทศที่มีการนำข้อบทของกติกาฯ ไปอ้างอิงและ/หรือบังคับใช้ ​2. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่มีอยู่เพื่อประกันว่า…

มอเตอร์ไซค์กับแรงงานข้ามชาติ สำคัญไฉน : ขอเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้างชาติในพื้นที่จ.สุราษฯ

30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่เกาะ ใน จ. สุราษฎรธานี เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ เรียน ประธาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Right Network) หรือ MWRN ซึ่งเป็นเครือข่านแรงงานข้ามชาติพม่าใน ประเทศไทย โดยเกิดจากการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาคร เเละสำนักงานประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้คำปรึกษา…

อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอช จะเข้าพบอัยการ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หลังจากให้ตำรวจซักถามวันที่19พค.2557

อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอช จะเข้าพบอัยการ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หลังจากให้ตำรวจซักถามวันนี้ ข่าวสำหรับสื่อมวลชน อานดี้ ฮอลล์ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ สัญชาติอังกฤษ ซึ่งทำงานรณรงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนาวันนี้ บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดในตลาดนานาชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฟ้องคดีแพ่งเเละคดีอาญาอานดี้ ฮอลล์ หลายคดี ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556…