เปิด 59 คำถามต่อผู้แทนประเทศไทย ในเวทีรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย

สรุปประเด็นและคำถามต่อผู้แทนไทย ต่อสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น ได้พิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ในวันที่ 30 เมษายน สรุปแนวคำถามได้ดังนี้ บทนำ ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของยูเอ็นขอแสดงความยินดี ว่าได้ยินว่าประเทศไทย ห้ามไม่ให้มีการทรมาน และไม่ยอมให้มีการทรมานเกิดขึ้น ยินดีด้วยว่าประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิก ของ OPCAT ภายในปี 2015 คำถามมีดังนี้ 1. NHRC จะมีทำหน้าที่เป็น NPM หมายถึงศักยภาพในการเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว อยากจะให้กำหนดระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกในพิธีสารเลือกรับเรื่องการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว OPCAT ว่าจะดำเนินการเมื่อใดและการจัดทำให้เกิด NPMจะเกิดขึ้นเมื่อใด 2. ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสํญญาป้องกันคนหาย น่าจะระบุได้ว่าจะให้สัตยาบันเมื่อไร 3. การอนุญาตให้มีการเยี่ยมประเทศไทยของผู้แทนพิเศษฯต่อต้านการทรมาน เป็นสิ่งที่น่ายินดี 4. เราจะพูดคุยกันเรื่องการป้องกันการทรมาน ในหลายประเด็นด้วยกันดังนี้ คือเรื่องการไต่สวนการตาย /การร้องเรียนเรื่องทรมานและคนหาย / เรื่องตำรวจContinue reading “เปิด 59 คำถามต่อผู้แทนประเทศไทย ในเวทีรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย”

จดหมายเปิดผนึกโดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพAn Open Letter from the Justice for Peace Foundation to Prime Minister of Thailand forwarded by the Asian Human Rights Commission (AHRC)

English version is below เรียนทุกท่าน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC) ปรารถนาส่งต่อจดหมายเปิดผนึกของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย ฮ่องกง ————- AHRC-FOL-005-2013-TH 11 มีนาคม 255 จดหมายเปิดผนึกโดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ส่งต่อโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC) ประเทศไทย: อังคณา นีละไพจิตร เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไม่อนุญาตให้มีการได้รับการยกเว้นโทษในประเทศไทยเนื่องในวาระครบรอบการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร English 10 มีนาคม 2556 เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดิฉัน นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยานายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนที่ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถูกลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ หลังจากที่นายสมชายได้ร้องเรียนเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมทรมานผู้ต้องหา ภายหลังการหายตัวไปของนายสมชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ยอมรับว่านายสมชายContinue reading “จดหมายเปิดผนึกโดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพAn Open Letter from the Justice for Peace Foundation to Prime Minister of Thailand forwarded by the Asian Human Rights Commission (AHRC)”

2012_01_19_Cross-Cultural Foundation (CrCF): Progress of human rights cases as of January 2012

2012-01-19_updated info on human rights violation cases 2555 For immediate release on 19 January 2012  Access to Justice and Legal Protection Project Cross-Cultural Foundation (CrCF): Progress of human rights cases as of January 2012   Mr. Sulaiman NaesaeCase On 20 January 2012 at 13.30, the Provincial Court of Pattani will mediate a civil case regardingContinue reading “2012_01_19_Cross-Cultural Foundation (CrCF): Progress of human rights cases as of January 2012”

South Thailand: Yala Court orders to Yala Teacher Collectives to pay sufficient benifit to Mr. Mayateh missing person’s family (Thai and English version)

English version: 2011_11_29_Case of Court Mayateng Maranor _Yala Court orders to Yala Teacher Collectives to pay sufficient benifit to Mr. Mayateh missing person’s family -final 2011_11_29_ใบแจ้งข่าวคดีคนหายนายมะยะเต็ง _ศาลยะลาคดีคุ้มครองผู้บริโภค สั่งให้คืนสถานะสมาชิกสหกรณ์ครูยะลาและจ่ายตามสิทธิฯfinal2 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม   ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554   ศาลจังหวัดยะลาสั่งให้สหกรณ์ครูยะลารับ นายมะยาเต็ง มะรานอ กลับเป็นสมาชิกจ่ายเงินตามสิทธิฯ คดีแรกที่ผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้รับสิทธิคุ้มครอง ศาลจังหวัดยะลาได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.865/2554 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ให้สหกรณ์ครูจังหวัดยะลารับนายมะยาเต็ง มะรานอกลับเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา และให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  และจ่ายเงินตามสิทธิในฐานะสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต ร่วมทั้งจ่ายเงินเรือนหุ้นคืน  ทั้งนี้ทางโจทก์ต้องชำระค่าหุ้นของนายมะยะเต็งเดือนละ 500 บาทตั่งแต่เดือนเดือนContinue reading “South Thailand: Yala Court orders to Yala Teacher Collectives to pay sufficient benifit to Mr. Mayateh missing person’s family (Thai and English version)”

2011_10_06_ศาลยะลานัดตัดสิน คดีแรกคนหายเรียกร้องสิทธิรับสิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ครูในฐานะผู้เสียชีวิต

  2011_06_2011_ ใบแจ้งข่าว คดีผบ.มะยาเต็ง และเรียกร้องรัฐไทยให้ลงนามอนุสัญญาคุ้มครองคนหาย2 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม    ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม   2554 คดีแรก คนหายเรียกร้องสิทธิรับสิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ครูในฐานะผู้เสียชีวิต  ศาลจังหวัดยะลานัดฟังคำพิพากษาคดีคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 1 พ.ย. 2554 เรียกร้องให้รัฐบาลลงนามในอนุสัญญาคุ้มครองการบังคับให้บุคคลสูญหาย   เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2554   ศาลจังหวัดยะลา ได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีหมายเลขดำที่ ผบ.39/2554  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่จะถึง  หลังจากเสร็จสิ้นการสืบพยานฝ่ายโจทก์แล้ว 2 ปาก คือนางซูมาอีเด๊าะ มะรานอ และผู้ค้ำประกันที่ 1 ในฐานะลูกหนี้ร่วม ในวันที่ 5 ตุลาคม   โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 สืบพยานฝ่ายจำเลยหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา   ศาลจังหวัดยะลาได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554   ซึ่งนางซูมาอีเด๊าะและบุตรเชื่อว่าศาลเป็นกลไกสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมอันเป็นที่พึ่งของประชาชนที่เดือดร้อนได้  และครอบครัวมะรานอหวังจะได้รับความยุติธรรมในเร็ววันนี้ ตามที่นางซูมาอีเด๊าะ มะรานอ และบุตรชายทั้งสอง ของนายมะยาเต็ง มะรานอ  Continue reading “2011_10_06_ศาลยะลานัดตัดสิน คดีแรกคนหายเรียกร้องสิทธิรับสิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ครูในฐานะผู้เสียชีวิต”