Menu Close

ข้อเสนอ 10 ข้อ จากสถานการณ์การฆ่านอกระบบกฎหมายในจังหวัดชายแดนใต้ ขอให้ยุติและแก้ไขสภาพปัญหา

ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยมีการละเมิดสิทธิในชีวิตที่ร้ายแรงและกว้างขวางหลายเหตุการณ์ เช่น การสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช. กลุ่มพันธมิตรฯ สงครามยาเสพติด เหตุการณ์ตากใบ-กรือเซะ/ความขัดแย้งใน จชต. เหตุการณ์พฤษภา 35 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 การทรมาน อุ้มหาย อุ้มฆ่า เป็นระบบ-เฉพาะกรณี ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและบางกรณีเกิดจากกลุ่มติดอาวุธ

จดหมายเปิดผนึก: องค์กรประชาสังคมเด็ก-สตรี จ. ชายแดนใต้ ขอ ศอบต. ยุตินิคมอุตสาหกรรม ในพื้นจะนะ ที่กระทบต่อ ญ. เด็ก และชุมชน

เมื่อวันที่  28 กันยายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเปลี่ยนแปลงผังเมืองอำเภอจะนะ จากสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน  เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นในจำนวนหนึ่งมีนักกิจกรรมสตรีจำนวนหลายคนร่วมด้วยได้เดินทางมายื่นหนังสือ

การปกป้องสิทธิ ผู้ถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือในจังหวัดชายแดนใต้

ตามที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ในพื้นที่สามจังหวัด สี่อำเภอ ชายแดนภาคใต้ จำนวนมาก ได้ร้องเรียนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมว่า ถูกตัดสัญญานโทรศัพท์มือถือตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4  และกสทช. ได้ให้บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กำหนดให้ผู้ใช้โทรศัพท์โดยเฉพาะระบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิมใหม่

เอกสารแปล แถลงการณ์ยูเอ็น การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 กำลังคุกคามทำให้ระบบบริการสุขภาพมีงานท่วมท้นและสร้างผลกระทบเลวร้ายทั่วโลกในทุกด้านของชีวิต –  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การศึกษา และการผลิตอาหาร คนหลายหมื่นคนเสียชีวิต โดยในจำนวนนี้รวมถึงแพทย์และพยาบาล ที่ทำหน้าที่รักษาพยาบาลในแนวหน้า คนหลายคนต้องตกงาน และการดำรงชีวิตตกอยู่ในอันตราย