การแจ้งเกิด หมุดแรกของประชาชนไทย

“แจ้งเกิด” หมุดแรกของประชาชนไทย เรื่องโดย ขวัญเรียม จิตอารีย์

0
“การแจ้งเกิด” เป็นความสัมพันธ์แรกของบุคคลกับรัฐที่จะยังผลไปสู่ความสัมพันธ์อื่นในฐานะพลเมืองของรัฐ อันครอบคลุมทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันหลับตาลาโลก หากการเกิดคือการปักหมุดชีวิตการแจ้งเกิดก็คือการปักหมุดตัวตนอันมีสิทธิแห่งตนในฐานะพลเมืองของรัฐด้วยเช่นกัน
กฎหมายชาติพันธุ์ กับการคุ้มครองวิถีชีวิตและสิทธิมนุษยชน

กฎหมายชาติพันธุ์ กับการคุ้มครองวิถีชีวิตและสิทธิมนุษยชน เรื่องโดย วิวัฒน์ ตามี่

0
ในช่วงที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองวิถีชีวิต และสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 มาตรา 70 เพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาจำนวนสามฉบับ ฉบับแรกชื่อ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ยกร่างโดย สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เสียงจากเยาวชนและสตรีบ้านบางกลอย ในวันที่รัฐไม่ให้พวกเขากลับบ้าน

เสียงจากเยาวชนและสตรีบ้านบางกลอย… ในวันที่รัฐไม่ให้พวกเขากลับบ้าน เรื่องโดย อิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ

0
ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครก็ตาม ไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะหญิง ชาย หรือคนหลากหลายทางเพศ ประโยคที่ว่า “ไม่มีที่ไหนไม่สุขใจ…เท่าบ้านเรา” ก็ยังถือเป็นอุดมคติที่มนุษย์ทุกคนคาดหวังว่า บ้านจะเป็นเสมือนพื้นที่ Save Zone ที่ไม่ว่าเราจะออกไปใช้ชีวิตทั้งวันให้กับการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่เที่ยวเล่นเตร็ดเตร่ที่ไหนก็ตาม
เมื่อกฎหมายบ้านเมือง ทำร้ายกะเหรี่ยงบางกลอย

เมื่อกฎหมายบ้านเมือง ทำร้ายกะเหรี่ยงบางกลอย เรื่องโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

0
งานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การบันทึกข้อเท็จจริงเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เห็นเป็นปรากฎการณ์ และสถานการณ์ที่ชัดเจน ถูกต้องแม่นยำที่สุด โดยเฉพาะข้อเท็จจริงจากปากคำของผู้เสียหายที่ต้องเป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่า อันจะนำมาสู่การทำหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาและปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน
การบังคับให้สูญหายโดยรัฐกรณีของประเทศไทย ปี 2530-2560

ราชภัฏมหาสารคาม เผยบทความวารสารสังคม “การบังคับให้สูญหายโดยรัฐกรณีของประเทศไทย ปี 2530-2560”

0
เป็นที่ทราบกันดีว่า การบังคับให้บุคคลสูญหาย ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในหลายประเทศอีกด้วย โดยมติที่ประชุมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ (CED) ภายใต้องค์กรสหประชาชาติ (UN)
สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และ การคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิด โดย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

0
ผมได้แก้ไขปรับปรุง Powerpoint Presentation เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และการคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอส่งมาให้ท่านพิจารณาใช้เป็นเนื้อหาในการดำเนินการครับ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก อดีตคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ