[:th]CrCF Logo[:]
เปิดคำพิพากษา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หนังสือ “เปิดคำพิพากษา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

0
คดียุทธศาสตร์ (strategic litigation) เป็นยุทธวิธีของงานด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยชน มีความคาดว่าจะนำคดีตัวอย่างบางคดีมาฟ้องร้องต่อศาล เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างต่อสังคม โดยในที่นี้หมายความว่าเรายังอยู่ในบริบทของสังคม ที่กระบวนการยุติธรรม หรือระบบตุลาการยังเป็นที่พึ่งสุดท้าย การรณรงค์ที่ทำไปพร้อมๆ กับการทำคดีในชั้นศาล
คู่มือนักปฏิบัติ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา และการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุายชนอย่างรุนแรง และกว้างขวาง

คู่มือนักปฏิบัติ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา และการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุายชนอย่างรุนแรง และกว้างขวาง

0
คู่มือนี้สรุปหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ควบคุมสิทธิในการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยรวบรวมหลักนิติศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นการชดใช้ค่าเสียหาย คู่มือนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจพบว่ามีประโยชน์ที่จะมีแหล่งข้อมูลระหว่างประเทศสำหรับการทำงานด้านกฎหมาย การสนับสนุน งานด้านสังคมหรืองานอื่นๆ
[:th]กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่[:]

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่

0
เนื่องจากมี “กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่” มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อยมา โดยปัจจุบัน มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลา
[:th]คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา[:]

คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล ICJ

0
คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล  (ICJ) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนในการส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายทั่วโลก  ICJ มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์  มีสำนักงานที่กรุงเทพได้เผยแพร่คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาฉบับแปลเป็นไทย ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทยได้ตามลิงก์ได้ที่ "คู่มือสังเกตการณ์" 
[:th]คู่มือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน[:]

คู่มือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย

0
คู่มือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดอบรมการแสวงหา/รวบรวมข้อเท็จจริง และการสังเกตการณ์คดีด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเรียนรู้ และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court Watch 2009) ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2552 โดยมีผู้เข้าฝึกคือกลุ่มผู้ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
3 ปีเหตุการณ์ไอปาแย

3 ปีเหตุการณ์ไอปาแย…ไม่มีใครเหลียวแล

0
ความสงบเงียบในหมู่บ้านไอปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งชาวบ้านต่างดำเนินชีวิตกันอย่างปกติสุข ทำให้เกือบลืมไปว่า หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งเคยเกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ มีคนร้ายเข้าไปกราดยิงชาวบ้านขณะทำละหมาดถึงในมัสยิดจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อค่ำคืนของวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้เอง