[:th]CrCF Logo[:]
3 ปีเหตุการณ์ไอปาแย

3 ปีเหตุการณ์ไอปาแย…ไม่มีใครเหลียวแล

0
ความสงบเงียบในหมู่บ้านไอปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งชาวบ้านต่างดำเนินชีวิตกันอย่างปกติสุข ทำให้เกือบลืมไปว่า หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งเคยเกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ มีคนร้ายเข้าไปกราดยิงชาวบ้านขณะทำละหมาดถึงในมัสยิดจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อค่ำคืนของวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้เอง
คู่มือนักปฏิบัติ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา และการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุายชนอย่างรุนแรง และกว้างขวาง

คู่มือนักปฏิบัติ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา และการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุายชนอย่างรุนแรง และกว้างขวาง

0
คู่มือนี้สรุปหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ควบคุมสิทธิในการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยรวบรวมหลักนิติศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นการชดใช้ค่าเสียหาย คู่มือนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจพบว่ามีประโยชน์ที่จะมีแหล่งข้อมูลระหว่างประเทศสำหรับการทำงานด้านกฎหมาย การสนับสนุน งานด้านสังคมหรืองานอื่นๆ
[:th]ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน และการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS โดยศูนย์พิทักษ์ และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.)[:]

[:th]ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน และการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS โดยศูนย์พิทักษ์ และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.)[:]

0
[:th]สิทธิในการออกแบบและจัดการวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสิทธิชุมชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้ร้วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่[:]
[:th]รอยแผลบนดวงจันทร์ กระบวนการยุติธรรมต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 คดีความมั่นคง[:]

[:th]รอยแผลบนดวงจันทร์ กระบวนการยุติธรรมต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 คดีความมั่นคง[:]

0
[:th]รอยแผลจากสะเก็ดไฟเลือนหายไปแล้ว แต่ความรู้สึกในวินาทีที่ตัวเขาถูกบังคับให้ก้าวลงไปในถังโลหะที่มีคนจุดไฟเผาอยู่รอบๆ ถังนั้นยังเป็นความทรงจำที่ชัดเจน เขาถูกมัดมือไพร่หลังทั้งถูกผูกผ้าปิดตาในขณะที่ความร้อนแผดเผาอยู่รอบกาย จนถึงวันนี้ ทั้งรอยแผลจากสะเก็ดไฟที่ปะทุต้นคอ ทั้งรอยแผลตามชายโครงที่ถูกเตะ ถูกต่อย ถูกถีบ ต่างก็เลือนหาย เว้นไว้แต่ รอยแผลเป็นตรงหางคิ้วข้างขวา[:]
[:th]สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติ[:]

[:th]สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติต่อประเทศไทย โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน[:]

0
[:th]ตามที่ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  เมื่อปี 2550 (CAT) เมื่อไทยเป็นรัฐภาคีแล้ว มีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจรัฐของตน และยังกำหนดให้ประเทศไทยมีหน้าที่ส่งรายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน[:]
[:th]กฎหมายสำหรับประชาชนชายแดนใต้[:]

[:th]สันติภาพ และยุติธรรมที่ยั่งยืน ปสก. การทำงานโครงการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรม-คุ้มครองกฎหมายสำหรับ ปชช. ชายแดนใต้[:]

0
[:th]สำหรับผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับแต่เหตุการณ์ปล้นปืนปี พ.ศ. 2547 ปะทุขึ้น ชีวิตของพวกเขาแทบไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป ยามย่ำรุ่งที่เคยสดใสคล้ายเป็นอดีตรางเลือนที่ไม่หวนกลับมา ไม่สามารถเดินออกจากบ้านไปกรีดยางพาราด้วยความรื่นรมย์ใจเหมือนเก่าก่อน มีเพียงความหวาดกลัวว่าเช้าวันนี้ตนเองผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวจะถูกฆ่าตายในระหว่างทางหรือไม่[:]