[:th]CrCF Logo[:]
[:th]กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่[:]

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่

0
เนื่องจากมี “กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่” มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อยมา โดยปัจจุบัน มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลา
[:th]เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม เส้นทางการต่อสู้ จากชาวนา สู่นักต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม[:]

หนังสือ เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม เส้นทางการต่อสู้ จากชาวนา สู่นักต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

0
เด่น คำแหล้ เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2494 ณ บ้านท่าสี ต.หนองแสง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี) เป็นบุตรของนายที นางติ๋ม คำแหล้ มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาที่บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. 2509
[:th]คู่มือ อาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[:]

[:th]คู่มือ อาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[:]

0
[:th]เนื่องจากมีการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก แต่องค์กรภาคประชาสังคมยังไม่มีระบบการตรวจสอบการควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผลในเชิงป้องกันเพื่อให้ประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผาสารวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก world justice project[:]
[:th]คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14[:]

คู่มือผู้ปฏิบัติงาน ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

0
คู่มือผู้ปฏิบัติงาน ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
[:th]คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรม คดีที่ดิน-ป่าไม้ หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดิน และป่าไม้[:]

[:th]คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรม คดีที่ดิน-ป่าไม้ หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดิน และป่าไม้[:]

0
[:th]การนำเสนอพยานหลักฐาน ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพิจารณาคดีในชั้นศาล ความชัดเจนและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนำไปสู่ดุลพินิจของศาลว่าจะพิพากษาตามฟ้อง หรือยกฟ้องคดี หากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน หรือหากในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอีกฝ่ายยกพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จขึ้นมากล่าวอ้าง  แต่อีกฝ่ายกลับไม่สามารถหาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง[:]
[:th]คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา[:]

คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล ICJ

0
คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล  (ICJ) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนในการส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายทั่วโลก  ICJ มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์  มีสำนักงานที่กรุงเทพได้เผยแพร่คู่มือการสังเกตการณ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาฉบับแปลเป็นไทย ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทยได้ตามลิงก์ได้ที่ "คู่มือสังเกตการณ์"