ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน และการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS

จากปู่โคอี้ ถึงบิลลี่ การเรียกร้องสิทธิชุมชน และความเป็นธรรมของชุมชนบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

0
นายคออี้ หรือโคอี้ มีมิ หรือที่คุ้นเคยในชื่อเรียก “ปู่คออี้” ผู้ที่ถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแห่งบางกลอย-ใจแผ่นดิน ปู่คออี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 2454 บริเวณต้นน้ำภาชี ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (เรียกบริเวณนั้นว่าบ้านใจแผ่นดิน) ปัจจุบันอายุ 107 ปี
อาเยาะ คือนอ อีฆะ "พ่อถูกจับ" เส้นทางความยุติธรรมของ ผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง ชายแดนใต้

อาเยาะ คือนอ อีฆะ “พ่อถูกจับ” เส้นทางความยุติธรรมของ ผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง ชายแดนใต้

0
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิพล เมืองมูลนิธิได้ดำเนินโครงการเข้าถึงความยุติธรรม และการคุ้มครองทางกฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
จแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

เปิดตัวอีบุ๊ก “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” | Free Download

0
หนังสือ "ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน" เมื่อหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่เผา ชาวบ้านลุกขึ้นสู้จนชนะในศาลปกครองสูงสุด เพื่อรักษา "ใจแผ่นดิน" ดินแดนอันห่างไกล ลี้ลับ และศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเมื่ออหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่เผา ชาวบ้านลุกขึ้นสู้จนชนะในศาลปกครองสูงสุด เพื่อรักษา "ใจแผ่นดิน" ดินแดนอันห่างไกล ลี้ลับ และศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
หนังสือ "เปิดคำพิพากษา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน" โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

หนังสือ “เปิดคำพิพากษา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

0
คดียุทธศาสตร์ (strategic litigation) เป็นยุทธวิธีของงานด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยชน มีความคาดว่าจะนำคดีตัวอย่างบางคดีมาฟ้องร้องต่อศาล เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างต่อสังคม โดยในที่นี้หมายความว่าเรายังอยู่ในบริบทของสังคม ที่กระบวนการยุติธรรม
พิธีสารอิสตันบูล

พิธีสารอิสตันบูล: คู่มือสืบสวนสอบสวน และบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน ฉบับภาษาไทย English version

0
พิธีสารอิสตันบูล คู่มือสืบสวนสอบสวน และบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม เส้นทางการต่อสู้ จากชาวนา สู่นักต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม เส้นทางการต่อสู้ จากชาวนา สู่นักต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

0
เด่น คำแหล้ เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2494 ณ บ้านท่าสี ต.หนองแสง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี) เป็นบุตรของนายที นางติ๋ม คำแหล้ มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาที่บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. 2509