พระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
0
ชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด
0
วารสารนิติวัชร์
0
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0

อีบุ๊ก

บทความ อีบุ๊ก
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

0
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว โดยคู่มือดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ในภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
สาระสำคัญ ร่าง พรบ. ป้องกันปราบปรามการทรมานสาระสำคัญ ร่าง พรบ. ป้องกันปราบปรามการทรมาน

10 สาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน อุ้มหาย และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับกรรมาธิการกฎหมายฯ

0
๑. การทรมาน หมายความว่า การกระทําโดยเจตนาไม่ว่าด้วยประการใดอันก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือ ความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่กายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น (๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือคํารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม (๒) ลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่ สามได้กระทําหรือถูกสงสัยว่าได้กระทํา

จากปู่โคอี้ ถึงบิลลี่ การเรียกร้องสิทธิชุมชน และความเป็นธรรมของชุมชนบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

0
นายคออี้ หรือโคอี้ มีมิ หรือที่คุ้นเคยในชื่อเรียก “ปู่คออี้” ผู้ที่ถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแห่งบางกลอย-ใจแผ่นดิน ปู่คออี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 2454 บริเวณต้นน้ำภาชี ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (เรียกบริเวณนั้นว่าบ้านใจแผ่นดิน) ปัจจุบันอายุ 107 ปี

เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม เส้นทางการต่อสู้ จากชาวนา สู่นักต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

0
เด่น คำแหล้ เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2494 ณ บ้านท่าสี ต.หนองแสง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี) เป็นบุตรของนายที นางติ๋ม คำแหล้ มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาที่บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. 2509

ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน และการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS โดยศูนย์พิทักษ์ และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.)

0
สิทธิในการออกแบบและจัดการวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสิทธิชุมชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้ร้วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่