นักศึกษายะลา

ห้องสมุดคดี / นักศึกษายะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คดี:

นักศึกษายะลา

คดีจับกุม นศ. ยะลา 7 คน โดย 2 ใน 5 คนมีหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญา เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2551 นศ. ทั้ง 5 คน ถูกควบคุมตัวเพื่อให้รับสารภาพ เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบ หลังครบระยะเวลาควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก 7 วัน แล้วฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ขออำนาจศาลควบคุมตัวต่อ ตามอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ญาติของ นศ. จึงร้องต่อศาลว่ามีการควบคุมตัวโดยมิชอบ และซ้อมทรมาน ก่อนจะเปิดไต่สวน 2 ฝ่าย ได้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 5 ออกมาก่อน หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี นักศึกษา 2 คน ที่คนหนึ่งไปพิสูจน์บาดแผลจากการถูกซ้อมทรมาน จึงฟ้องร้อง ทบ. และกระทรวงกลาโหม ต่อศาลแพ่ง แต่อัยการแก้ต่างให้จำเลยว่า ใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษ ขอให้จำหน่ายคดี คดีนี้จึงมาอยู่อำนาจของศาลปกครอง หลังต่อสู้คดีนานเกือบ 3 ปีในที่สุดศาลปกครองจังหวัดสงขลา มีคำสั่งให้ ทบ. ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2