ธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ

ห้องสมุดคดี / ธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ

No Profile Picture

คดี:

ธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ

20 กย. 2555 นายธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัว และควบคุมตัวเมื่อเวลา 19.00 น. ขณะที่นายธรรมรัตน์อาศัยอยู่ในบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา นายธรรมรัตน์ได้ถูกนำตัวไปควบคุมไว้หน่วยเฉพาะกิจ 11 จังหวัดยะลา ภายใต้ พรบ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยไม่ทราบถึงเหตุแห่งการจับกุมตัว