สมชาย ศรีเอื้องดอย

ห้องสมุดคดี / สมชาย ศรีเอื้องดอย

สมชาย ศรีเอื้องดอย

คดี:

สมชาย ศรีเอื้องดอย

พลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย เป็นทหารประจำค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ถูกซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ทหาร 3 นาย ด้วยการใช้ปี๊บคลุมศีรษะ ใช้อาวุธตีที่ศีรษะ แผ่นหลัง หน้าอก จำนวนหลายครั้ง หลังจากนั้นเขาได้แจ้งให้มารดาทราบว่าตนถูกซ้อมทรมาน จนกระทั่งต่อมา พลทหารสมชายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ด้วยอาการไอ เจ็บคอ มีอาการเหนื่อย หอบ และเหงื่อแตก เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลกาวิละ ตรวจสอบอาการแล้ว เห็นว่ามีอาการหนัก เข้าใจมีอาการติดเชื้อ จึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งพลทหารสมชาย ฯ ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 10.40 น.