ประจักษ์ แก้วคงธรรม

ห้องสมุดคดี / ประจักษ์ แก้วคงธรรม

ประจักษ์ แก้วคงธรรม

คดี:

ประจักษ์ แก้วคงธรรม

พลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม ได้สมัครเข้าเป็นพลทหารประจำการ ประจำปี 2560 ผลัด 2 ประจำการที่กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ต่อมาได้รับการติดต่อจากกองบิน 56 ว่า ให้ครอบครัวไปรับตัวพลทหารประจักษ์กลับบ้าน แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่า บุตรชายของตนอยู่ในสภาพนอนจมกองปัสสาวะและอุจจาระของตนเอง และไม่สามารถจดจำใครได้ จึงได้นำตัวกลับบ้าน และพาไปรักษายังโรงพยาบาลตรัง ปัจจุบันพลทหารประจักษ์ยังคงเข้าออกโรงพยาบาลตรังเพื่อรักษาทั้งทางร่างกายและจิต จากการถูกกระทำทรมานในกองบิน 56