ปีนรั้วรัฐสภา

ห้องสมุดคดี / ปีนรั้วรัฐสภา

จอน อึ้งภากรณ์

คดี:

ปีนรั้วรัฐสภา

12 ธ.ค. 2550 มีการชุมนุมคัดค้านของเครือข่ายภาคประชาชนที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ต่อการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดยภาคประชาชนเห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติรีบพิจารณาผ่านร่างกฎหมายจำนวนมากอย่างเร่งด่วน โดยขาดการส่วนร่วมจากประชาชนโดยเฉพาะการผ่านกฎหมายสำคัญหลายฉบับ ต่อมามีประชาชนจำนวนมากปีนข้ามรั้วเข้าไปภายในรัฐสภาเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนั้น รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน