ชุมชนบ้านแม่อมกิ

ห้องสมุดคดี / ชุมชนบ้านแม่อมกิ

ชุมชนบ้านแม่อมกิ Baan Mae Omki community

คดี:

ชุมชนบ้านแม่อมกิ

นางน่อเฮมุ้ย เวียงวิชชา และนายดิแปะโป ชาวกระเหรี่ยง 2 คน ที่มีอาชีพทำไร่หมุนเวียนเพื่อเลี้ยงชีพ ในชุมชนบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่ว่าหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในที่ดินที่ตนเองได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าบุกรุกทำลายป่า เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507