อำพล ตั้งนพกุล

ห้องสมุดคดี / อำพล ตั้งนพกุล

อำพล ตั้งนพกุล Ampon Tangnoppakul

คดี:

อำพล ตั้งนพกุล

อำพล ตั้งนพกุล หรือมักเรียกกันว่า อากง เป็นชายไทยซึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องจากถูกฟ้องว่า ในกลางปี 2553 ได้ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สี่ข้อความไปหาสมเกียรติ ครองวัฒนสุข เลขานุการของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยมีเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินี อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต่อมาถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกยี่สิบปี และได้ถึงแก่ความตายในเรือนจำ