ศาลปกครองรับฟ้อง คดีประชาชนชายแดนใต้ฟ้อง กสทช. ที่ตัดสัญญาณมือถือในช่วงโควิด-19ตั้งแต่ปี 2563

ใบแจ้งข่าว ศาลปกครองรับฟ้อง คดีประชาชนชายแดนใต้ฟ้องกสทช. ที่ตัดสัญญาณมือถือในช่วงโควิด-19ตั้งแต่ปี 2563 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาลปกครองส่งใบแจ้งคำสั่งศาลหมายเลขคดีดำ เลขที่ 1766/2563 กรณีการระงับสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง หลังจากที่ศาลปกครองกลางใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลา 6 เดือน ศาลได้รับพิจารณาคดียุทธศาสตร์นี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดเนื่องจากการถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพราะไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนอัตลักษณ์ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) หรือ “สองแชะ” เพิ่มจากการลงทะเบียนปกติอีกชั้นหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ ฯลฯ นายปรีดา นาคผิว ทนายความสิทธิมนุษยชนประจำมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตัดสัญญาณโทรศัพท์ผู้ฟ้องคดีนี้และประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า ประชาชนที่ถูกตัดสัญญาณได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดContinue reading “ศาลปกครองรับฟ้อง คดีประชาชนชายแดนใต้ฟ้อง กสทช. ที่ตัดสัญญาณมือถือในช่วงโควิด-19ตั้งแต่ปี 2563”

ขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข

ทบทวนการจับกุมบุคคลและกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึก ที่ขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับข้อมูลว่า นายฟัยซอล     ดาเล็ง อายุ 30 ปี และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร  อาแซ อายุ 31 ปี ทั้งสองคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านแหร อ.ธารโต จังหวัดยะลา ถูกจับกุมพร้อมชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจกฎอัยการศึกจับกุมตัวบุคคลทั้ง 5 คน ไปยังสถานที่กักตัวของทางทหารในพื้นที่  โดยปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องสถานที่ควบคุมตัวและการเข้าถึงทนายความและญาติ            ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้การจับกุมบุคคลที่ทางการต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง การแสดงออกทางความคิดเห็น  เจ้าหน้าที่ทหารจะใช้อำนาจกฎอัยการศึกติดตามจับกุมและกักตัวได้เป็นเวลา 7 วันโดยไม่ต้องมีหมายจับ ไม่ต้องออกหมายเรียก ไม่มีการตั้งข้อหา การกักตัวทั้ง7 วันเป็นการควบคุมตัวกันโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่กักตัว ขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการใดใด การเยี่ยมจากญาติได้รับอนุญาตในเวลาที่จำกัดตั้งแต่วันแรก แต่การเข้าถึงทนายความนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากแม่ทัพภาค 4  การจับกุมและควบคุมตัวดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม                       นายฟัยซอล ดาเล็ง และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร  อาแซ ทั้งสองคนเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง Continue reading “ขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข”

ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก

ใบแจ้งข่าว ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นาย Yanduan Li ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ ( Chair of Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านมาทางผู้แทนไทยประจำกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นว่า ในขณะนี้มีความพยายามของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเร่งรัดให้มีการรับรองให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จนอาจทำให้มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้นขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไม่เคารพต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้กับองค์การสหประชาชาติ ดังนี้ข้อกังวลของคณะกรรมการฯ ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง การคุกคามต่อพวกเขาและความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอโดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบความยินยอมและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องการอนุรักษ์การดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง จึงยังไม่ได้รับการแก้ไข จดหมายขององค์การสหประชาชาติฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีใจความดังนี้: “ขออ้างถึงหนังสือตอบของท่านที่เราได้รับเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีข้อมูลตอบมายังจดหมายของคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Committee on elimination of racial discrimination- CERDContinue reading “ยูเอ็นแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงและการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก”

ศาลอาญามีนบุรี นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 22 ธค. 63 คดี ‘ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร’ เป็นโจทก์ร่วมฟ้องอจ.วุฒิ บุญเลิศ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องแล้ว

ศาลอาญามีนบุรี นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 22 ธค. 63 คดี ‘ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร’ เป็นโจทก์ร่วมฟ้องอาจารย์วุฒิ บุญเลิศนักวิชาการอิสระ ด้านสิทธิมนุษยชน ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ในวันที่ 22 ธันวาคม  2563 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เวลา 09.00 น. ณ ศาลอาญามีนบุรี ในคดี ‘ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร’ เป็นโจทก์ร่วมฟ้องอาจารย์วุฒิ บุญเลิศ นักวิชาการอิสระด้านสิทธิมนุษยชน ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา  คดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพิพากษายกฟ้อง คดีนี้มีนักสังเกตการณ์คดีจากมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม (The Clooney Foundation for Justice หรือ CFJ) ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ รายงานความเป็นธรรมในการติดตามการดำเนินคดี (Trial Watch Fairness Report)ระบุว่าการดำเนินคดีกับนายวุฒิ บุญเลิศนั้น เป็น“การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยไม่ชอบ” และอาจมีแรงจูงใจทางการเมือง  มูลนิธิฯขอเชิญชวนสื่อมวลชนที่สนใจรับฟังคำพิพากษา ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น คดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นายชัยวัฒน์   ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นโจทก์ร่วมยื่นฟ้อง สมัคร ดอนนาปี อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เเละวุฒิ บุญเลิศ หรืออาจารย์วุฒิ นักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงContinue reading “ศาลอาญามีนบุรี นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 22 ธค. 63 คดี ‘ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร’ เป็นโจทก์ร่วมฟ้องอจ.วุฒิ บุญเลิศ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องแล้ว”

ไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์ทหารจากค่ายอิงคยุทธบริหารผู้ปั้มหัวใจคนแรกไปอีกกว่า 6 เดือน สืบต่อเดือนมิถุนายน 2564

เผยแพร่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์จากค่ายอิงคยุทธบริหาร   คดีไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะฯ เสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้าพนักงานอัยการได้นำเจ้าหน้าที่ทหาร และอาสาสมัครทหารพรานในค่ายอิงคยุทธรบริหาร จำนวน 3 ปาก เข้าสืบพยานต่อศาล ส่วนในช่วงบ่ายพนักงานอัยการได้นำ แพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เบิกความต่อศาลถึงการรักษาพยาบาลอาการไม่ได้สติของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน ส่งผลให้สมองบวมและมีเลือดออกบริเวณกลีบสมอง ส่งผลให้หัวใจขาดการสั่งการทำให้หัวใจหยุดเต้น  และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พนักงานอัยการ ได้นำแพทย์ประจำโรงพยาบาลปัตตานี เบิกความต่อศาลถึงการรักษาตามอาการของนายอับดุลเลาะฯ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีอาการไม่ได้สติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และได้มีการตรวจเลือดและ CT สแกนบริเวณศรีษะ และช่องท้อง พบว่า นายอับดุลเลาะฯ ขาดอากาศหายใจเวลานาน ทำให้สมองมีเลือดออก และส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น แพทย์จึงเห็นว่า ควรส่งตัวนายอับดุลเลาะฯ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานคริณทร์ เนื่องจากเห็นว่า ที่โรงพยาบาลปัตตานีไม่มีเครื่องมือเพียงพอที่จะรักษาอาการของนายอับดุลเลาะฯ ได้  หลังจากนั้น พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีไต่สวนการตายของนายอับดุลเลาะได้เบิกความต่อศาลถึงการสืบสวนสอบสวนคดี 4 ฝ่าย เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น จากเหตุการณ์นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอContinue reading “ไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ศาลจังหวัดสงขลาเลื่อนนัดสืบแพทย์ทหารจากค่ายอิงคยุทธบริหารผู้ปั้มหัวใจคนแรกไปอีกกว่า 6 เดือน สืบต่อเดือนมิถุนายน 2564”