ศาลแพ่งนัดสืบพยาน 28-31 ม.ค. กรณีมารดาของนายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุเจ้าหน้าที่ทหารยิงลูกชายของตนเสียชีวิต

เผยแพรวันที่ 24 มกราคม 2563                ในวันที่ 28-31 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ) มีกำหนดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย 9 ปาก ในคดีที่นางอะหมี่มะ แซ่หมู่ มารดาของนายอะเบ แซ่หมู่  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกองทัพเป็นจำเลยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อเรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยในวันสืบพยานดังกล่าวจะมีนางอะหมี่มะ แซ่หมู่ และน้าของนายอะเบ แซ่หมู่ พร้อมพยานโจทก์คนอื่นๆ  เดินทางมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การในชั้นศาลเกี่ยวกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชากองทัพบก ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงนายอะเบ แซ่หมู่ บุตรชายของนางอะหมี่มะ แซ่หมู่ จนถึงแก่ชีวิต                เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ ใช้อาวุธปืนยิงนายอะเบ แซ่หมู่ (ชาติพันธุ์ลีซู) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่านายอะเบกับเพื่อนใช้อาวุธปืนยิงและจะขว้างระเบิดใสเจ้าหน้าที่ ขณะขับรถจักรยานยนต์หนีการตรวจค้น จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตน ซึ่งข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ทหารขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มีประจักษ์ยืนยันว่านายอะเบถูกยิงขณะสะพายก๋วย(ตะกร้าชาวเขาใส่ข้าวของเครื่องใช้)นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่เพื่อนเป็นคนขับ เพื่อไปทำไร่ช่วยบิดามารดาของนายอะเบตามกิจวัตรปกติในเส้นทางผ่านไร่ข้าวโพดชาวบ้านที่ใช้สัญจรเป็นประจำของคนในหมู่บ้าน แต่ขณะขับรถสวนทางกับรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหาร ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งลงจากรถวิ่งย้อนกลับตามมากระชากก๋วยที่นายอะเบสะบายอยู่ เพื่อนนายอะเบจึงขับเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ให้วิ่งเร็วขึ้น จึงหลุดจากการถูกกระชาก แล้วเจ้าหน้าที่ทหารดังกล่าวก็ใช้ปืนยิงมาจากทางด้านหลัง ถูกนายอะเบจนเสียชีวิตและตกจากรถ โดยนายอะเบและเพื่อนไม่ได้มีอาวุธปืน ไม่มีระเบิด ไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ และไม่มียาเสพติดContinue reading “ศาลแพ่งนัดสืบพยาน 28-31 ม.ค. กรณีมารดาของนายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุเจ้าหน้าที่ทหารยิงลูกชายของตนเสียชีวิต”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย 28 – 31 ม.ค. 2563 คดีมารดานายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงบุตรชายตนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยนางอะหมี่มะ แซ่หมู่ มารดาของนายอะเบ แซ่หมู่  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกองทัพเป็นจำเลย เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 7,845,153.37 บาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชากองทัพบก ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16ยิงนายอะเบ แซ่หมู่ บุตรชาย จนถึงแก่ชีวิต และศาลได้รับฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2592/2562 ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้ ประเด็นแรก เจ้าหน้าที่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยกระทำละเมิดต่อนายอะเบ แซหมู่ บุตรของโจทก์หรือไม่ ประเด็นนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่า ในขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใส่นายอะเบ แซ่หมู่และชายคนที่ขับรถจักรยานยนต์ เป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง เป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นนี้ภาระการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของจำเลย ประเด็นที่สอง จำเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด ประเด็นนี้โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง ภาระการพิสูจน์จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ ในการนำสืบข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายและการกระทำของจำเลยมิใช่การป้องกันสิทธิตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำฟ้อง ฝ่ายโจทก์ โดยทนายความโจทก์แถลงต่อศาลขอสืบพยาน 9 ปาก ใช้เวลา 3 นัด และพยานส่วนใหญ่คือจำนวน 8 ปาก อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงจะขอส่งประเด็นไปสืบพยานทั้งแปดนั้นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลเห็นว่าสามารถสืบพยานผ่านระบบการประชุมทางจอภาพได้โดยไม่ต้องส่งประเด็นไปศาลอื่น จึงมีให้ใช้วิธีสืบพยานทางจอภาพ และคดีนี้โจทก์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในการดำเนินคดีของศาลชั้นต้น จึงได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสืบพยานทางจอภาพด้วย ฝ่ายจำเลย โดยพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลยแถลงต่อศาลขอสืบพยาน 3 ปาก ใช้เวลาสืบ 1 นัด ดังนั้นศาลจึงกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 28 ถึงวัน 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา และสืบพยานจำเลยในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา ณ ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ) ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาของคดีนี้และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่https://voicefromthais.wordpress.com/?s=อะเบ            Continue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย 28 – 31 ม.ค. 2563 คดีมารดานายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงบุตรชายตนเสียชีวิต”

ขอเชิญสื่อมวลชน: วันที่ 22 พค. 62 ศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพ กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 HRLA/CrCF/Protection International/TVS ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส          ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต   จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ ใช้อาวุธปืนยิงนายอะเบ แซ่หมู่ (ชาติพันธุ์ลีซู) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยอ้างว่านายอะเบ จะขว้างอาวุธระเบิดที่นายอะเบใส่เจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงสังหารนายอะเบ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล่าวหาว่านายอะเบมียาเสพติดประเภทเฮโรอีน 2 หลอดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย  เหตุเกิด ณ บริเวณถนนระหว่างบ้านรินหลวง-บ้านป่าบงงามลีซอ ซึ่งอยู่เลยด่านตรวจบ้านรินหลวงไม่ไกลนัก   จากนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ทหารอีกชุดหนึ่ง ซึ่งประจำอยู่ที่ด่านบ้านรินหลวงเช่นเดียวกันContinue reading “ขอเชิญสื่อมวลชน: วันที่ 22 พค. 62 ศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพ กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดฟังคำสั่ง คดีไต่สวนการตาย นายอาเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต

เผยแพรวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดฟังคำสั่ง คดีไต่สวนการตาย นายอาเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดฟังคำสั่งไต่สวนการตายคดีหมายเลขดำที่ ช.18/2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หรือ กรณีนายอาเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต โดยคดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ ใช้อาวุธปืนยิงนายอาเบ แซ่หมู่ (ชาติพันธุ์ลีซู) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยอ้างว่านายอาเบจะขว้างอาวุธระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนประจำกายยิงสังหารนายอาเบ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล่าวหาว่านายอาเบมียาเสพติดประเภทเฮโรอีน 2 หลอด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย เหตุเกิด ณ บริเวณถนนระหว่างบ้านรินหลวง-บ้านป่าบงงามลีซอ ซึ่งอยู่เลยด่านตรวจบ้านรินหลวงไม่ไกลนัก ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร้อง ได้นำพยานสืบต่อศาลรวม 7 ปาก ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ทหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยิงนายอาเบฯ 2 ปาก 2. ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ทหารที่ยิงนายอาเบฯ 3.แพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพนายอะเบในที่เกิดเหตุและผ่าศพที่โรงพยาบาลเชียงดาว 4.เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.นาหวาย จังหวัดเชียงใหม่Continue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดฟังคำสั่ง คดีไต่สวนการตาย นายอาเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดไต่สวนประจักษ์พยาน 2 ปาก วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คดีไต่สวนการตายนายอะเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561   ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดไต่สวนประจักษ์พยาน 2 ปาก วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คดีไต่สวนการตายนายอะเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต เมื่อ 30 เมษายน 2561 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกนั่งพิจารณานัดไต่สวนคดีหมายเลขดำที่ ช.18/2560 กรณีนายอะเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เหตุเกิดที่ถนนสายระหว่างหมู่บ้านรินหลวง-หมู่บ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยในวันดังกล่าว ทนายความของบิดาและมารดานายอะเบฯ ผู้ตาย ได้นำพยานมาศาล 3 ปาก ได้แก่ มารดานายอะเบฯ น้าของนายอะเบฯ และ อดีตนักข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ขึ้นเบิกความ โดยมารดาและน้าของนายอะเบฯ เบิกความยืนยันว่าในวันเกิดเหตุนายอะเบฯ หลังจากนายอะเบฯ ได้ขี่รถจักรยานยนต์พามารดาไปไร่ข้าวโพดแล้ว นายอะเบฯ ได้กลับบ้านเพื่อเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับไปนอนที่ไร่ข้าวโพดเพื่อช่วยบิดามารดาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ซึ่งในครอบครัวนายอะเบฯ เป็นกำลังหลักในการทำไร่มาโดยตลอด และวันดังกล่าวนายอะเบฯ ได้พาเพื่อนเดินทางไปด้วยซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานกัน โดยนายอะเบฯ ก่อนนั้นนายอะเบฯเคยไปช่วยเพื่อนทำงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดมาแล้ว Continue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดไต่สวนประจักษ์พยาน 2 ปาก วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คดีไต่สวนการตายนายอะเบ แซ่หมู่ ชาวชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต”