Search Results for: ร้อยตรีสนาน

สนาน ทองดีนอก

7 ปี หนทาง พิสูจน์ ร.ต. สนาน ทองดีนอก ดับระหว่างฝึก – พรบ. อุ้มหาย กฎหมายที่เหยื่อรอคอย #3

ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำร้อยเอก หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่า ได้บังคับให้ร้อยตรีสนาน ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ

สนาน ทองดีนอก

ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดี ร.ต. สนาน ทองดีนอก เสียชีวิตระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รอ.

ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีการะหว่าง นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต (ภรรยา) โจทก์ที่ 2 กับกองทัพบก จำเลย คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ศาลฏีกาสั่งสอบ ทบ. ชดใช้ค่าเสียหายทายาท รต. สนาน

ศาลฏีกาสั่งสอบ ทบ. ชดใช้ค่าเสียหายทายาท รต. สนาน กว่า 17 ล. กรณีเสียชีวิตระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รอ.

2 ส.ค 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้กองทัพบก (จำเลย) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต (ภรรยา) โจทก์ที่ 2 รวมแล้วเป็นเงินต้นจำนวนเงิน 11.8 ล้านบาท หากคิดรวมดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 7 ปี เป็นเงิน 6 ล้านบาท

ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ คดี รต.สนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ – 23 เม.ย.63

นางหวาน ทองดีนอก (มารดาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ (ภรรยาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 2 ฟ้องกองทัพบก เป็นจำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ทบ. ชดใช้ค่าสินไหมฯ ต่อมารดา และภรรยา รต. สนานฯ ที่เสียชีวิตระหว่างฝึก จากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่

นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์  วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่  2  ฟ้อง กองทัพบก จำเลย ต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559  จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก

ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีมารดาและภรรยา รต.สนาน ฟ้อง ทบ. เรียกค่าเสียหาย รต.สนานเสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รอ. – 14 มี.ค. 2562

มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน(ผู้เสียชีวิต) ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้อง กองทัพบกคดีนี้ มีความประสงค์ที่นอกจากเรียกค่าเสียหายแล้ว เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กองทัพบกตระหนัก และปรับปรุงแก้ไขระบบ การฝึกทหารให้มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัย แก่ทหารผู้เข้ารับการฝึกด้วย โดยกองทัพต้องกำกับดูแลทหารทุกระดับ