[:th]CrCF Logo[:]
สิตานัน ก่อการ

พี่สาววันเฉลิม-ลูกชายชัชชาญ ครอบครัวผู้สูญหาย เตรียมเข้าพบ ผอ. ศูนย์ป้องกันการทรมาน-อุ้มหาย 1 มิย. 2566

Share

พรุ่งนี้ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ และก่อการ บุปผาวัฏฏ์ ครอบครัวของนายชัชชาญ บุปผาวัลย์ พร้อมกับทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนจะเข้าพบ ร.ต.อ. โชคชัย สิทธิผลกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ศป.ทส.) ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ชั้น 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ว่าจะมีส่วนใช้ในการสืบค้นความจริงและช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้เสียหายจากการอุ้มหายให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างไร

กรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกบังคับให้สูญหายไปแล้วเกือบ 3 ปี ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 และกรณีของนายชัชชาญ บุปผาวัลย์ หรือ “สหายภูชนะ” ได้ถูกบังคับให้สูญหายที่ประเทศลาว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ซึ่งปัจจุบันการดำเนินคดีและการค้นหาความจริงยังไม่คืบหน้า และปัจจุบัน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ หลังเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ พ.ร.ก. เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อัยการมีหน้าที่ใช้กฎหมายใหม่นี้คุ้มครองประชาชนตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรคท้าย ว่าการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญาและให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลนั้น และมาตรา 43 ยังกำหนดให้นำความในมาตรา 6 มาใช้บังคับแก่การกระทำให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย แซ่ด่าน และกัญญา ธีรวุฒิ มารดาของสยาม ธีรวุฒิ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่ออัยการ ณ ศูนย์ทรมาน-อุ้มหาย ซึ่งขณะนี้อัยการได้ทำหนังสือเชิญกัญญา ธีรวุฒิเข้าให้การเพิ่มเติมในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 เช่นเดียวกัน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ ติดตามการเข้าพบอัยการในวันและเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวผู้สูญหายจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนต่อไป