[:th]CrCF Logo[:]
งานเสวนา เยาวชนไทยในกระบวนการยุติธรรม อนาคตของประเทศ ยังมีพวกเขาอยู่ไหม?

งานเสวนา เยาวชนไทยในกระบวนการยุติธรรม อนาคตของประเทศยังมีพวกเขาอยู่ไหม?

Share

กำหนดการเสวนาวิชาการ :เยาวชนไทยในกระบวนการยุติธรรม: อนาคตของประเทศยังมีพวกเขาอยู่ไหม?
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องจิตติ ติงศภัทธิย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมพูดคุยโดย

“อาจารย์และนักนิติศาสตร์” ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
“ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน” ทิชา ณ นคร (ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)
“ทนายความผู้เชี่ยวชาญกระบวนวิธีพิจารณาคดี” กฤษฎางค์ นุตจรัส
“ผู้จับ” พ.ต.อ. นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผู้กำกับสน.พระราชวัง (ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและอยู่นะหว่างการรอการตอบรับ)
“ผู้ขอออกหมายจับ” พ.ต.อ. ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์ (ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและอยู่นะหว่างการรอการตอบรับ)
“ผู้ออกหมายจับ” นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและอยู่นะหว่างการรอการตอบรับ)
“ผู้ดูแลการคุมขัง” นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและอยู่นะหว่างการรอการตอบรับ)