[:th]CrCF Logo[:]
ตำรวจ กับการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน

eBook ตำรวจ กับการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน

Share

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ของตำรวจไทยว่า ได้ส่งผลกระทบต่อหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างไร ควรปรับปรุงหรือปฏิรูประบบงาน ทั้งการตรวจตราป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งการสอบสวนความผิดอาญา ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักการสากล (International Principles) อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ตำรวจไทยได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ตำรวจเป็นผู้กระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียเอง ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอันขาด

โดย

พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ)

สมศรี หาญอนันทสุข
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.32 MB]