[:th]CrCF Logo[:]
พรเพ็ญ-วรชาติ

ศาลแขวงดุสิต นัดสืบพยานคดี วรชาติ-พรเพ็ญ 19-20 และ 26-27 เม.ย. 2566

Share

คดีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 นายวรชาติ และนางสาวพรเพ็ญ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม “คืน-ยุติธรรม รำลึกผู้ถูกบังคับสูญหาย” ที่จัดโดยกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ข้างทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากจำเลยทั้งสองเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ขับเคลื่อนในประเด็นการทรมาน อุ้มหาย และพลักดัน พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการบังคับบุคคลให้สุญหาย พ.ศ…. มาเป็นระยะเวลานาน นั้น

หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวน สน. นางเลิ้งและพนักงานอัยการกลับมีความเห็นสั่งฟ้องเป็นคดีอาญา หมายเลขคดี อ.703/2565 อีกด้วย แม้ว่าก่อนหน้านี้วรชาติและพรเพ็ญได้พยายามยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอศาลไต่สวนมูลฟ้องเพราะเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีการฟ้องปิดปาก (SLAPPs) เพื่อกลั่นแกล้งนักกิจกรรมทางการเมืองที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ แต่ความพยายามในการเรียกร้องก็ไม่เป็นผล คดีนี้ศาลแขวงดุสิตนัดสืบพยานทั้งหมดจำนวน 4 นัด โดยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

ติดตามคดี วรชาติ-พรเพ็ญ ได้ที่ : https://crcfthailand.org/case-library/pornpen-worachat/